Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 3. december 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner, Tatiana Sørensen.

  Åben dagsorden

  1. Støtte til etablering af energiforskerpark

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  2. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  3. Tandervej 6A, Mårslet – ombygning og udvidelse af butiksbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. Offentlig fremlæggelse af forslag til Miljøhandlingsplan 2008 – 2011, herunder forslag til Klimaplan 2008 - 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. september 2008.

  5. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at køretøjer, der befordrer handicappede børn til og fra undervisnings og/eller pasningstilbud, må benytte busprioriteringsbanerne.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Der ønskes notat fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge, og Handicaprådet skal høres.

  6. Salg af Den Nordlige Bastion på De Bynære Havnearealer til et konsortium bestående af Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Maskinmesterskole og Incuba Science Park A/S. Igangsætning og bevilling mv. til totalentrepriseudbud vedrørende etablering af offentlig parkeringskælder med ca. 450 pladser under Den Nordlige Bastion. Godkendelse af delområdeplan for Den Nordlige Bastion.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Samling af tværgående administrative funktioner i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  8. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  9. Letbane i Århus-området, etape 1 – behandling af bemærkninger og idéer til planlægningsarbejdet, herunder indholdet i VVM-redegørelsen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Principbeslutning vedr. forsyningsområdet i Århus Kommune - selskabsgørelse af Vand og Spildevand

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 848. Boligområde ved Grenåvej i Løgten. Tillæg nr. 141 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. november 2008

  12. Udmøntningsplan for cykelhandlingsplanen samt anlægsprogram for vejsektoren i 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. september 2008.

  13. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til fornyet udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti om cykelparkering ved banegården.

  14. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om bedre cykelparkering i midtbyen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens beslutning af 23. juni 2008 i byrådets møde den 3. december 2008.

  15. Ansøgning fra Risskov Badebro I/S om tilladelse til badebro med læskærm mv. ved Badevej i Risskov

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  16. Marselis Boulevard 17, Århus C – Forældreskolen - opførelse af tilbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. oktober 2008.

  17. Fredning af Tåstrup Sø og Mose samt Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. november 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.
  Venstres byrådsgruppe og Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  18. Evaluering af Eliteidræt Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. november 2008.

  19. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 – Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. november 2008.
  Der tages en principiel drøftelse i Børn og Unge-udvalget.

  20. Fælles ansvar med fælles mål – kompetenceudvikling, trivsel og attraktive arbejdspladser i Børn og Unge.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  21. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  22. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at undersøge muligheder for delvis støtte til erhvervskørekort til studerende.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  23. Orientering om afgørelser i juli og oktober kvartaler 2007

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  24. Salg af Den Nordlige Bastion på De Bynære Havnearealer til et konsortium bestående af Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Maskinmesterskole og Incuba Science Park A/S. Igangsætning og bevilling mv. til totalentrepriseudbud vedrørende etablering af offentlig parkeringskælder med ca. 450 pladser under Den Nordlige Bastion. Godkendelse af delområdeplan for Den Nordlige Bastion.

  Taget til efterretning.

  25. Partnerskabsaftale - Inderhavnen i Århus - byens nye centrale byrum

  Taget til efterretning.

  26. Udbud af fortovsomlægninger

  Taget til efterretning.

  27. Udbud af renholdelse i Århus Midtby

  Taget til efterretning.

  28. Overdragelse af ejendommen Eskelundvej 11, 8260 Viby J og matrikulære ændringer på Eskelundarealerne

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code