Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 17. december 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Steen B. Andersen, Susan Arac.

  Åben dagsorden

  1. Finansiering af køb af kontantautomater

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 831 - Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager – Kolt. Indeholder tillæg nr. 132 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. november 2008 2008 med ændring af punkt 4 fra:
  At 4) Trafik og Veje bemyndiges til at foretage vejudlæg vedrørende vej B-C-D over ejendommen matr. nr. 13 Kolt By, Kolt i henhold til Privatvejslovens § 23, stk. 3 og derefter kræve vejen anlagt efter Privatvejslovens § 39.
  Til:
  At) Trafik og Veje bemyndiges til at foretage sti- og vejudlæg, som de fremgår af lokalplankort, over ejendommen matr. nr. 13 Kolt By, Kolt i henhold til Privatvejslovens § 23, stk. 3 og derefter kræve sti og veje anlagt efter Privatvejslovens § 39.

  3. Tandervej 6A, Mårslet – ombygning og udvidelse af butiksbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. december 2008.
  Margrethe Bogner og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Keld Hvalsø Nedergaard opretholdt sit forbehold.

  4. Principper for den fremtidige administration af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  5. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 for Borgmesterens Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  6. Procedure og tidsplan for budget 2010-2013

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis byrådgruppe vil indgå i udvalgets behandling af sagen.

  7. Erhvervspuljemidler til udbud af lokal erhvervsservice og en øget opsøgende iværksætterindsats i 2009 - 2012

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Decentraliseringsordning for Lønhuset samt rammekorrektion for visse udgifter til lønadministration

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.

  9. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der gennemføres en analyse for at få overblik over konsekvenserne af den finansielle krise for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. december 2008.

  10. Indførelse af mulighed for udvidet åbningstid for udeservering hele året. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. september 2008 med følgende ændringer: at der i samarbejde med relevante brancheorganisationer udskrives en åben idékonkurrence om udviklingen af fremtidens bæredygtige terrassevarmer, således at Teknik og Miljø er tovholder på konkurrencen. Målet med konkurrencen er at tilvejebringe forslag til, hvordan man kan konstruere en miljøvenlig terrassevarmer.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold over for selve indstillingen.

  11. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 – Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Tillægsbevilling til flere nedgravede containere i Midtbyen til dagrenovation samt til papir og glas i det offentlige rum. Godkendelse af gebyr for tømning af nedgravede systemer på private arealer

  Indstillingens punkt 6 og 7 vedtaget. Øvrige punkter henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  13. Indgåelse af Kurveknækkeraftale med Elsparefonden

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 %

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 834 – Tivoli Friheden samt tillæg nr. 136 til Kommuneplan 2001.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Louise Gade erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  16. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 861, boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. december 2008.

  17. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. december 2008.

  18. Varmeplan Århus - Aftaler om tillæg til overenskomst om varmeleverance til Skanderborg Kommune, leverance af fjernvarme fra Renosyd I/S og leverancer af fjernvarme fra Skanderborg Fjernvarme

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. november 2008.

  19. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 – Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  20. Anlægsbevilling til opførelse af 72 plejeboliger og serviceareal samt opførelse af lokaler til fremtidigt sundhedscenter på Ceres Allé

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  21. Vestervang – nyt projekt - 60 plejeboliger med serviceareal – anlægsbevilling til projektering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.

  22. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  23. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 – Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. december 2008.

  24. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt til mindre genopretningsopgaver og diverse analyser.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. december 2008.

  25. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af17. november 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  26. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 – Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. december 2008.
  Der redegøres for sagen i Beskæftigelsesudvalget.

  27. Opførelse af nyt kommunalt bofællesskab til udviklingshæmmede i Skødstrup – anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.
  Der redegøres for sagen i Socialudvalget.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  28. Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til udviklingshæmmede i Andelssamfundet i Hjortshøj.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. december 2008.
  Der redegøres for sagen i Socialudvalget.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  29. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.)

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  30. Samling af tværgående administrative funktioner i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2008 med følgende bemærkning:
  Udvalgene ønskede at blive orienteret om evalueringen i 2010 på et fællesmøde.

  31. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tilbagebetaling af varmeoverdækningen.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Sagen afsluttet 3. juni 2009, se pdf-filen "Til orientering 03062009" på byrådsindstillingen.

  32. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en forsøgsordning med ”Ren By og foreningslivet”

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  33. Forslag fra Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om en redegørelse vedr. anbringelsesområdet.

  Forslaget vedtaget.

  34. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at lave en handlingsplan for en tryg by.

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. sikring af ytringsfrihed og etablering af en debatkultur i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Støtte til etablering af energiforskerpark

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2008.

  37. Salg af Den Nordlige Bastion på De Bynære Havnearealer til et konsortium bestående af Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Maskinmesterskole og Incuba Science Park A/S. Igangsætning og bevilling mv. til totalentrepriseudbud vedrørende etablering af offentlig parkeringskælder med ca. 450 pladser under Den Nordlige Bastion. Godkendelse af delområdeplan for Den Nordlige Bastion.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. november 2008.

  Lukket dagsorden

  38. Partnerskabsaftale - Inderhavnen i Århus - byens nye centrale byrum

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. november 2008.

  39. 1. udbudsrunde – Light*house – De Bynære Havnearealer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. november 2008.

  40. Salg af Den Nordlige Bastion på De Bynære Havnearealer til et konsortium bestående af Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Maskinmesterskole og Incuba Science Park A/S. Igangsætning og bevilling mv. til totalentrepriseudbud vedrørende etablering af offentlig parkeringskælder med ca. 450 pladser under Den Nordlige Bastion. Godkendelse af delområdeplan for Den Nordlige Bastion.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. november 2008.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code