Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 4. marts 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Ango Winther

  Åben dagsorden

  1. Opgradering af Århus kommunes beredskab til indsats mod brand på Oliehavnen, Århus Havn

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. 1. udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. februar 2009 i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning.
  Udvalget tilslutter sig indstillingen og at forvaltningen sender ansøgning om midler. Ved næste behandling af planen ønsker udvalget at komme et spadestik dybere med en mere konkret vurdering af de enkelte tiltag, herunder Udsatterådet. Udvalget ønsker desuden at foretage en ekskursion til nogle af kommunens hjemløseboliger. Udvalget tager ikke stilling til det forslag, som Reden har fremsendt direkte til udvalgsmedlemmerne inden mødet, da udmøntningen først sker på et senere tidspunkt.

  3. Fremtidens art cinema i Århus

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  4. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en afbureaukratiseringsreform på børne- og ungeområdet.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  5. Anlægsbevilling på 18 mio. kr. til udvidelse af SFO- afdeling og undervisningslokaler på Virupskolen samt etablering af klub i tidligere SFO-lokaler på Skovager 4, Hjortshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. januar 2009.

  6. Praksisundersøgelse om bortfald af sygedagpenge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. januar 2009.

  7. Salg af areal med regnvandsbassin ved Agerøvej i Tilst

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. februar 2009.

  8. Nedlæggelse af del af Humlehusvej ved forlagt Herredsvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. februar 2009.

  9. Ulovlig sommerhusbeboelse – Udløb af den 10-årige dispensationsordning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 842. Boligområde ved Damgårdstoften i Mårslet samt Tillæg nr. 144 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 843 – Plejecenter på Bjørnholms Allé i Viby og tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001

  Indstillingen forkastet. Lokalplanen opgives i overensstemmelse med notat af 28. januar 2009 fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  12. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj – nedrivning af eksisterende bebyggelse – opførelse af nye boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. februar 2009.

  13. Indgåelse af Kurveknækkeraftale med Elsparefonden

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. februar 2009.

  14. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 839, Boligområde ved Skibbyvej i Årslev. Indeholder Tillæg nr. 130 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. december 2008.

  16. Udvidelse og ombygning af bro ved Clemensborg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. februar 2009.

  17. Ændring af vedtægter for Ejerforeningen MarselisborgCentret

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  18. Anlægstilskud og kommunegaranti til ny gymnastik- og motorikhal i Vejlby for børn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. februar 2009.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notater.

  19. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg – supplerende finansieringsbehov.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  20. Konkurrence om omdannelse af Godsbanegården og en helhedsplan for det nordlige Godsbaneareal

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. februar 2009.

  21. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om handlingskatalog for forbedrede adgangsveje til Aarhus Lufthavn i Tirstrup.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  22. Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om overgang til lavenergibyggeri som ny standard i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code