Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 15. april 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Bünyamin Simsek.

  Åben dagsorden

  1. Byggesagsgebyrer – udmøntning af lov nr. 514 af 17. juni 2008 samt opfølgning på budgetforlig

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om kildevand på flasker og drikkevandsfontæner.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalese af 12. marts 2009 vedtaget.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold, idet det foreslåes, at der generelt ikke indkøbes sodavand.

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at undersøge muligheder for delvis støtte til erhvervskørekort til studerende.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses udtalelse af 20. marts 2009 vedtaget.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  5. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Sagen er behandlet sammen med sagerne 6 og 7.

  6. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Århus Kommune opretter et ledelsesakademi.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Sagen er behandlet sammen med sagerne 5 og 7.

  7. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Sagen er behandlet sammen med sagerne 5 og 6.

  8. Vækst- og Jobpakke for Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2009.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde det første "at".
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  9. Indstilling om figur af Bernhardt Jensen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Miljøzone i Århus - endelig vedtagelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Godkendelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2006-2009. Ændring af kloakeringsform i Risskov.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Vester Allé 15, Århus C - udvidelse af HUSET med henblik på etablering af ”Det Rytmiske Hus” – udvidelse af Voxhall

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 859. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr.150 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 859

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. marts 2009.

  Enhedslisten De Rød-Grønne fremsender mindretalsudtalelse der indgår i den offentlige høring:

  "Lokalplan 859 ændres, så den oprindelige plan fastholdes, og vinterplads/sommerstævneplads opretholdes."

  14. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 867. Ny hal ved idrætsanlæg ved Paludan-Müllers Vej, Christiansbjerg.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. marts 2009.

  15. Willemoesgade 8, Århus N – opførelse af etageboligbyggeri - huludfyldning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. marts 2009.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  16. Tilsynets årsrapport for tilsyn ved plejeboligenheder 2008, samt tilsyn for 2009 og 2010

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  17. Salg af sommerhus Rude Hedevej 5, 8300 Odder

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 31. marts 2009:

  At 1) Beslutningspunkt 2 i indstillingen ændres som følger: At provenuet tilgår Kildevange og anvendes i orverensstemmelse med testamentets ordlyd.

  18. Kommunal redegørelse – 2010, det sociale område og specialundervisning

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  19. Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus Kunstbygning og Kasinobygningen (Svalegangen)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. februar 2009.

  20. Mere fleksible rammer for etablering af pasnings- og fritidstilbud med kommunalt tilskud

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Sagen er behandlet sammen med sag 21.

  Flemming Knudsen erklærede sig inhabil ved behandlingen af sagerne.

  21. Godkendelse af oprettelse af to private fritidstilbud med kommunalt tilskud, som tilbyder pædagogisk idræt for børn i 4.-7. klasse

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget. I behandlingen indgår ændringsforslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Venstres byrådsgruppe.
  Behandlet sammen med sag 20.

  Flemming Knudsen erklærede sig inhabil ved behandlingen af sagerne.

  22. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om plads til cyklister i centrum.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  23. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forebyggelse af alkoholproblemer.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  24. Udbud af regresopgaven

  Sagens behandling blev udsat.

  25. Udbud om vedligehold af grønne områder mm. og vintertjeneste.

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code