Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 27. maj 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Bünyamin Simsek. Sag 1: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Sag 2: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Sag 3: Bilag 3 vil blive eftersendt. Sag 4: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 19. Sag 5: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 20. Sag 6: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 22. Sag 7: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 23. Sag 8: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 24. Sag 9: Udsat i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 31. Sag 12: Behandlet i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 10. Sag 15: Behandlet i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 17. Sag 16: Behandlet i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 18. Sag 19: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Sag 27: Behandlet i byrådets møde den 15. april 2009, sag 2. Sag 28: Behandlet i byrådets møde den 29. april 2009, sag 6. Sag 31: Behandlet i byrådets møde den 13. maj 2009, sag 16. Sag 36: Behandlet i byrådets møde den 15. april 2009, sag 10. Udvalgets erklæring vil blive udsendt elektronisk, omdelt på gruppemøder samt i byrådssalen.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra rådmand Louise Gade om at udtræde af Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2009

  2. Anmodning fra Tatiana Sørensen om orlov fra Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2009.

  3. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2008.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  4. Rum til leg og læring. Første prioriteringsrunde.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. maj 2009.

  Byrådet kunne tiltræde indstillingens At 1 og At 2 med bemærkning om, at udvalget ønsker tilpas tidlig inddragelse i proccesen, så udvalget inddrages i prioriteringen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens At 1 og At 2, som de er.

  5. Fælles ansvar med fælles mål – kompetenceudvikling, trivsel og attraktive arbejdspladser i Børn og Unge.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. maj 2009.


  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillings At 2.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Endelig vedtagelse af Miljøhandlingsplan 2008–2011 og Klimaplan 2008–2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  Behandlet sammen med sagerne 7 og 34.

  7. Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om overgang til lavenergibyggeri som ny standard i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  Behandlet sammen med sagerne 6 og 34.

  8. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene 2010-2012) samt orientering om ommærkninger i 2008

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Tilsynets årsrapport for tilsyn ved plejeboligenheder 2008, samt tilsyn for 2009 og 2010

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 6. maj 2009.

  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  10. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en styrkelse af sang i folkeskolen.

  Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 12. maj 2009 vedtaget.

  11. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om at støtte etablerede idrætsklubber/ idrætsforeninger økonomisk i områder med en høj andel af socialt boligbyggeri.

  Sagens behandling blev udsat.

  12. Byrådsindstilling vedr. speciale- og hovedopgavebank

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. maj 2009.

  13. Anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til etablering af nybygning til Natursamarbejdet under Børn og Unge, Naturcenter Sølyst i Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.

  14. Kvalitetsrapport for Børn og Unge – en samlet evaluering

  Sagens behandling blev udsat.

  15. Plan for styrkelse af indsatsen for børn med specialpædagogiske behov

  Henvist til fornyet behandling i Børn og Unge-udvalget

  16. Børn og unge-byråd for Århus Kommune

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 20. maj 2009.

  17. Resultater af Ny Chance Kontanthjælpskampagnen

  Sagens behandling blev udsat.

  18. Region Midtjyllands overdragelse af Rusmiddelcenter Midtjylland til Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  19. Alternativ tilbagebetalingsmetode til afvikling af Varmeforsyningens overdækning

  Vedtaget Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2009 i overensstemmelse med påtegning af 19. maj 2009 fra Borgmesterens Afdeling, med 19 stemmer for (Socialdemokraternes og Venstres byrådsgrupper), 7 stemmer imod (Enhedslisten De Rød-Grønnes, Det Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper) og to stemmer hverken for eller imod (Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe).

  20. Bemyndigelse til Teknik og Miljø til at træffe afgørelse i byggesager

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. maj 2009.

  21. Undersøgelse af en overdækning af banegraven

  Sagens behandling blev udsat.

  22. Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter § 35 i Lov om offentlige veje

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. maj 2009.

  24. Efterslæb på tidligere amtsvandløb

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.

  26. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 869 – Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby samt tillæg nr. 158 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.

  27. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. maj 2009.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for finansieringen af projektet Trendy Travel.

  28. Projektvinder for ”Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus” samt aflæggelse af anlægsregnskab for den oprindelige Multimediehusbevilling.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. april 2009.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  29. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  30. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Etablering af et velfærdsteknologisk udviklingssekretariat

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Kommunegaranti til IF Lyseng Fodbolds udvidelse og ombygning af klubhuset på Lyseng Idrætsanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.

  33. Ændring af bestyrelsessammensætningen i det regionale spillested VoxHall.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. maj 2009.

  34. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om incitament til lavenergibyggeri og miljørenovering af eksisterende byggeri

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Behandlet sammen med sagerne 6 og 7.

  35. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om evaluering af modulpasningsordningen

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Miljøzone i Århus - endelig vedtagelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. marts 2009.

  Det Konservative Folkeparti tog forbehold, idet de opfordrer til, at vejforbindelsen fra Pier 3 til Sydhavnen midlertidigt udtages af miljøzonen.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog ligeledes forbehold, idet de gerne ser, at miljøzonen går helt ud til Ringvejen.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code