Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. juni 2009

  Mødereferat

  Fraværende 10. juni 2009: Laura Hay, Ibrahim Gøkhan. Fraværende 11. juni 2009: Laura Hay, Margrethe Bogner, Karen Juul, Kate Runge, Marc Perera Christensen, Keld Hvalsø Nedergaard.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Tatiana Sørensen om orlov fra Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009.

  2. Anlægsbevilling, Thorvaldsensgade, etablering af cykelstier

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet

  AT 7 og AT 8 vedtaget samt den tilhørende finansiering på 3,5 mio.kr. indeholdt i AT 2. Resten af indstillingen blev sendt til behandling i Teknisk Udvalg i byrådets møde den 10. juni 2009.

  4. Udmøntning af prisloft for mad i plejeboliger og plejehjemsboliger

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  5. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om at støtte etablerede idrætsklubber/ idrætsforeninger økonomisk i områder med en høj andel af socialt boligbyggeri.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  6. Kvalitetsrapport for Børn og Unge – en samlet evaluering

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  7. Resultater af Ny Chance Kontanthjælpskampagnen

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  8. Undersøgelse af en overdækning af banegraven

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  11. Etablering af et velfærdsteknologisk udviklingssekretariat

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. maj 2009.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat..

  12. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om evaluering af modulpasningsordningen

  Forslaget vedtaget

  13. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune foretager en undersøgelse af de unges seksuelle adfærd.

  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 14.maj vedtaget.

  14. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  15. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forebyggelse af alkoholproblemer.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe henholdt sig til det oprindelige forslag.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde Socialistisk Folkepartis byrådsgruppes forslag.

  16. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 844 - Boligområde vest for Lergravvej i Trige. Tillæg nr. 140 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.

  18. Opstilling af 18 meter højt mobilantenneanlæg på ejendommen Gåseagervej 5, 8250 Egå

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. marts 2009

  19. Fremtidens demensindsats – Et værdigt liv med demens

  Det første AT i indstillingen vedtaget. Resten henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  20. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009

  21. Modernisering af utidssvarende plejehjem (fase III, etape 2) samt teknologiske og energimæssige tiltag i Sundhed og Omsorgs bygninger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  22. Plejeboliger opført som bygninger i lavenergiklasse 1 ved Hedevej i Risskov.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  23. Brabrandhallen – anlægsbevilling til genopretning og modernisering

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  24. Brabrand Rostadion – anlægsbevilling til genopretning og modernisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009

  25. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2009.
  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  26. Tillægsbevilling vedrørende afholdelse af valg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  27. Forslag til sports- og fritidspolitik 2009-2012

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. juni 2009.

  28. Anlægsbevilling på 15 mio. kr. til etablering af helhedsløsning på dagtilbudsområdet i Hasselager-Kolt anvisningsdistrikt

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2009

  29. Rammer for arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  30. Plan for styrkelse af indsatsen for børn med specialpædagogiske behov  Hans Skou, Bünyamin Simsek, Ali Nuur og Marc Perera Christensen kunne tiltræde
  indstillingen, som den foreligger, med start på Gl. Lisbjerg Skole den 15.
  august 2009.

  Flemming Knudsen, Steen Bording Andersen, Claus Thomasbjerg, Cemal Metin og
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde punktet vedrørende placeringen på
  Gl. Lisbjerg Skole, men støtter en midlertidig placering på Kroghsgade Skole i
  1 år og ønsker, at forvaltningen arbejder videre på at finde en fremtidig
  placering.

  31. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om krydstogtskibe i Århus.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget.

  32. Forslag fra Socialdemokraterne om konkurrence om ny plads på Store Torv

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  33. Forespørgsel fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge om forældrebetalingen i private daginstitutioner.

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Hjemløseplan for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  Lukket dagsorden

  35. Ekspropriation af areal i forbindelse med anlægsprojektet forbedret vejforbindelse til Århus Havn under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  36. Køb af ejendom til etablering af nyt busanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

  37. Køb af ejendom på hjørnet af Hedevej og Søndersøvej i Risskov til opførelse af plejeboliger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. juni 2009

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code