Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. september 2009

  Mødereferat

  Fraværende: Rabih Azad-Ahmad

  Åben dagsorden

  1. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af 12 almene boliger og tilknyttet serviceareal ved Hejredalsvej 144 i Brabrand – Den selvejende institution Bofællesskabet Birkedalen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. september 2009.

  2. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Århus i 2010

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  3. Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. september 2009.

  4. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  5. Flere botilbud til voksne med handicap

  Forslaget blev i byrådets møde den 23. september 2009 henvist til behandling i forbindelse med 2. behandling af Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013.

  6. Budgetbehov 2010: Foranstaltningsområdet for familier, børn og unge med særlige behov

  Henvist til behandling i forbindelse med 2. behandling af Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013 for så vidt angår indstillingens punkter 1 og 2.

  7. Bortfald af afgiftslempelser vedrørende kommunal vejbelysning

  Forslaget blev i byrådets møde den 23. september 2009 henvist til behandling i forbindelse med 2. behandling af Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013.

  8. Anlægsprogram for vejsektoren 2009 samt overslagsårene 2010 -2012 og udmøntningsplan for tilførte ressourcer til cykelhandlingsplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. september 2009, idet Venstres byrådsgruppe dog ikke kunne tiltræde udmøntningen med 15 millioner kroner til Lystrupruten, men i stedet ønsker 10 millioner kroner overflyttet til sikker skolevej.

  Ændringsforslaget fra Venstres byrådsgruppe blev forkastet med 17 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper), 11 stemmer for (Venstres og Det konservative Folkepartis byrådsgrupper) og 2 der undlod at stemme (Enhedslisten De Rød-Grønnes og Civilt Forums byrådsgrupper).

  Sagen er behandlet sammen med sag 9.

  9. Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om Grøn Bølge for cyklister

  Sagen er behandlet sammen med sag 8.

  10. Ulovlig sommerhusbeboelse – Håndhævelse og dispensationspraksis

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. september 2009 med 27 stemmer for (Socialdemokraternes, Venstres, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis og Civilt Forums byrådsgrupper) og 1 undlod at stemme (Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe).

  11. Sundhed og Omsorgs moderniseringsplan, fase III, etape 1 – regulering af boligantal, justering af rådighedsbeløb og ansøgning om midler til energioptimering

  Henvist til behandling i forbindelse med 2. behandling af Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013 for så vidt angår indstillingens punkt 4. Den øvrige del af indstillingen vedtaget.

  12. Anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til næraktivitetsområde på Skåde Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. september 2009.

  13. Indstilling om beretningerne om revisionen af regnskabet for året 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. september 2009.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  14. Personaleredegørelse 2008.

  Taget til efterretning.

  15. Ytringsfrihedsundersøgelse i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009.
  Sagen er behandlet sammen med sag 16.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. sikring af ytringsfrihed og etablering af en debatkultur i Århus Kommune.

  Et flertal i byrådet (Socialdemokraternes, Venstres, Det Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis, Enhedslisten De Rød-Grønnes og Civilt Forums byrådsgrupper) kunne ikke tiltræde forslaget.

  Sagen er behandlet sammen med sag 15.

  17. Tillids- og afbureaukratiseringsreform i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. juni 2009.
  Sagen er behandlet sammen med sag 18.

  18. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om åbenhed og sikring af et godt arbejdsklima i Århus Kommune.

  Sagen er behandlet sammen med sag 17.

  19. Åstedsforretning med henblik på senere gennemførelse af en ekspropriationsforretning i forbindelse med etablering af ny kildeplads til privat alment vandværk

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. september 2009.

  20. Amaliegade 14-16, Århus C – opførelse af etagebyggeri – delvis huludfyldning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 847 – Boliger på Bjørnholms Allé i Viby og Tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. september 2009. Socialistisk Folkeparti opretholder der forbehold.

  22. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 859. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 150 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af Lokalplan nr. 859

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 838 - Højhus til erhverv ved Møllevangs Allé og Katrinebjergvej, miljøvurdering samt tillæg nr. 138 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. september 2009.

  24. Fastholdelse af indsatsen for en ren by

  Forslaget blev i byrådets møde den 23. september 2009 henvist til behandling i forbindelse med 2. behandling af Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2013.

  25. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 833. Nyt boligområde ved Stenbækvej 19-21 i Brabrand med forslag til tillæg nr. 135 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. august 2009.

  Kate Runge, Henrik Vestergaard, Bünyamin Simsek, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  26. Anlægsbevilling til nedlæggelse af 28 plejehjemspladser samt etablering af mindre administrationsafsnit ved Bøgeskovhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. september 2009.

  27. 60 plejeboliger med serviceareal, Vestervang 42 og 44 – anlægsbevilling til byggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. september 2009.

  28. Svar på henvendelser fra Statsforvaltningen Midtjylland vedr. fritvalgsområdet

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  29. Boligplan for Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  30. Kvalitetsrapport for dagtilbud og fritids- og ungdomsskoler 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. august 2009.

  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  31. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Sculpture by the Sea bliver en tilbagevendende event hvert andet år i Århus.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  32. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om sundhedsforsikringer til ansatte i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Lukket dagsorden

  33. Salg af Vandtårnet, Randersvej 137, 8200 Århus Nord

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  34. Salg af ejendommen Duelandsvej 4, 8220 Brabrand

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  35. Ekspropriation af areal i forbindelse med anlægsprojektet forbedret vejforbindelse til Århus Havn under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code