Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. oktober 2009

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Ændret sammensætning af Havnebestyrelsen

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Et ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  2. Oplæg fra Miljøministeriet om udarbejdelse af forslag til landsplandirektiv om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. oktober 2009.
  Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  3. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om initiativer vedr. indeklimaet i Århus Kommunes bygninger

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 22. september 2009 vedtaget.
  Socialistisk Folkepartis byrådgruppe henholdt sig til det oprindelige forslag.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af opholdssteder for utilpassede unge.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 2. september 2009 vedtaget.

  5. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. oktober 2009.
  Behandlet sammen med sag 6.

  6. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om direkte og klar kommunikation til borgerne

  Behandlet sammen med sag 5.

  7. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 2.
  Indstillingens punkt 3 vedtaget.

  8. Servicebevisordningen

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  9. Samarbejde med OK-Fonden om plejeboliger i Gl. Egå.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. oktober 2009

  10. Oprettelse af fond og dannelse af bestyrelse for produktionscenteret for rytmisk musik, Vester Allé 15.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget.

  11. Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem Kjærslund 1b, 8260, Viby J til dagtilbudsafdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. oktober 2009.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge uarbejder notat.

  12. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (2): Udmøntningsindstilling.

  Punkt 1 og 2 vedtaget. Resten af indstillingen henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 851, Blandet bolig- og erhvervsområde vest for Bredgade i den nordlige del af Malling samt Tillæg nr. 142 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 874, Område til boliger ved Tisetvej i Tiset, samt forslag til tillæg nr. 162 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. august 2009.

  15. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 859. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 150 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af Lokalplan nr. 859

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. september 2009

  16. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes klare regler og retningslinier for centrale presse- og informationsmedarbejderes virke.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  17. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om bortfald af stilladsafgiften fra år 2011.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  18. Forslag fra Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne til byrådsbeslutning om stop for og udfasning af kommunale solarier.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  Lukket dagsorden

  19. Udbud af fortovsomlægninger (etape 2), maskinfejning og bortskaffelse af fejesand

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code