Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 13. januar 2010

  Mødereferat

  Fraværende: Niels Brøchner

  Åben dagsorden

  1. Århus Kommunes repræsentant i Midttrafiks repræsentantskab og bestyrelse samt vederlag til 1. viceborgmester.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. november 2009.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde det første og det andet at i indstillingen. Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde det andet at i indstillingen.

  Et ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe: "Vederlaget på 10% til 1. viceborgmester burde tages som et tilsvarende fradrag fra Magistratens medlemmer, så kommunekassen ikke belastes ekstra som følge af en valgt konstituering.

  Dette er dog ikke lovmedholdigt.
  a) Byrådets vedtager derfor, at vederlaget til 1. viceborgmester tages fra puljen til aflønning af byrådsmedlemmer, således at kommunekassen ikke belastes yderligere.", blev forkastet med 22 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Dansk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper), 5 for (Venstres byrådsgruppe) og 2 undlod at stemme (Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe ved rådmand Marc Perera Christensen og Anne Mette Villadsen).

  2. Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af et integrationsfremmende tiltag for unge 14-18 årige i Gellerup.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  4. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en ny ambitiøs turisthandlingsplan - herunder et specifikt tiltag, "Aros, vikingernes by".

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Sagen er behandlet sammen med med sag 9.

  5. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af løsning for cyklister i banegraven.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at etablere flere tidsbegrænsede p-pladser i området omkring Jægergården.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 1. december 2009 vedtaget.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til Venstres forslag.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om klare målsætninger for grønne oaser i Kommuneplanen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en mere systematisk beregning af omkostningerne ved udliciteringer.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Sagen er behandlet sammen med med sag 4.

  10. Ny organisering af Socialforvaltningen

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  11. Offentlig høring af forslag til Affaldsplan 2009-2012 for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. december 2009.

  12. Partnerskabsaftale mellem Århus Kommune og Energistyrelsen om ”1 ton mindre” / boligsitet EnergiSparebolig.dk

  Sagen blev trukket fra dagsordenen.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Ombygning af Godsbanegården til et Kulturproduktionscenter

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  15. Nyt idrætsanlæg i Lystrup – projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. december 2009.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  16. Bevilling af flerårigt Basistilskud fra Kulturudviklingspuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. december 2009.

  17. Fritagelse af Aarhus Aadal Golf Club for betaling af ejendomsskat

  Henvist til behandling i Kulturudvalget.
  Ango Winther erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  18. Kunstnerisk udsmykning af byens offentlige rum

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  19. Indstilling vedr. udvalg, nævn, bestyrelser m.v., som Århus Byråd udpeger eller indstiller medlemmer til

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 5. januar 2010. Valggrupperne indsender resterende navne til Borgmesterens Afdeling.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code