Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 27. januar 2010

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. januar 2010.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 2.

  2. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 877. Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. december 2010.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 1.

  3. Anlægsbevilling til fælles ESDH-løsning m.v.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  4. Valg til Integrationsrådet 2010.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Procedure og tidsplan for budget 2011-2014.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. januar 2010.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af en ringbane langs Ringgaden.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tunnel i Hjortshøj.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 15. december 2010 vedtaget.

  8. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemgang og vurdering af mulighederne for at igangsætte anlægsinvesteringer i 2010.

  Borgmesterens Afdelings udtalelse af 6. januar 2010 vedtaget.

  9. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at rette henvendelse til KL for at få igangsat en juridisk undersøgelse - samt placering af ansvaret for varmesagen.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 7. december 2009 vedtaget.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde forslaget fra Det Konservative Folkeparti.

  10. Opstilling af et 13 m højt mobilantenneanlæg på ejendommen Nordre Strandvej 93, Risskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Ansøgning om tilladelse til indretning bolig og lydstudie i ejendommen Ryvej 6, 8210 Århus V

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 854. Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. januar 2010.

  13. Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan nr. 879, Erhvervsområde ved Hedeager og Herredsvej i Skejby, samt Tillæg nr. 5 til kommuneplan 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. januar 2010

  14. Oprettelse af tilgængelighedsfunktion

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2009.
  Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen med den ændring, at funktionen placeres i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  15. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2009-

  16. Godkendelse af beredskabsplan 2010-2013 – Plan for Fortsat Drift - for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2009.

  17. Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan nr. 782, Boligområde ved Tilst Parkvej i Tilst

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. januar 2010.

  18. Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 – Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2009

  19. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby – yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  20. Opgradering af atletikfaciliteter

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  21. Forbedring af tilgængelighedsforholdene for børn og unge med handicap på Sport og Fritids fritidsanlæg

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  22. Ny areallejeaftale med Mollerup Golf Club

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2009.

  23. Fritagelse af Aarhus Aadal Golf Club for betaling af ejendomsskat

  Henvist til fornyet behandling i Kulturudvalget

  24. Kirkegårdsudviklingsplan inkl. anlægsbevilling til krematorieombygning, ny vedtægt og nyt betalingsreglement.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Ny organisering af Socialforvaltningen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. januar 2010.
  Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  26. Indstilling vedr. anmodning fra Gert Bjerregaard om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. januar 2010.
  Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  27. Udpegning af nye medlemmer til Børne- og Ungerådet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. januar 2010.
  Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  28. Valg af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2010-2013

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. januar 2010.
  Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code