Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. februar 2010

  Mødereferat

  Fraværende: Camilla Fabricius, Lars Skov.

  Åben dagsorden

  1. Godkendelse af forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj – Ny Multifunktionel Bydel i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. februar 2010

  2. Styrkelse af økonomistyringen på socialområdet

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  3. Etablering af et Udsatteråd

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. januar 2010.

  4. Tilskud til kunder, der ønsker at skrotte deres oliefyr og konvertere til fjernvarme

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. februar 2010

  5. Kirkegårdsudviklingsplan inkl. anlægsbevilling til krematorieombygning, ny vedtægt og nyt betalingsreglement.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. januar 2010

  6. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Den tværmagistratslige program- og projektportefølje for 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. februar 2010.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  8. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en ny ambitiøs turisthandlingsplan - herunder et specifikt tiltag, "Aros, vikingernes by".

  Behandlet sammen med sag 9.

  9. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus.

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. februar 2010 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. januar 2010 med den bemærkning, at der inden 1. april 2010 skal udarbejdes en procesplan for event.

  Et ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe blev forkastet med 9 stemmer for (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper) og 19 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper).

  Ændringsforslaget lød således:
  "Som betingelse for et ekstraordinært tilskud på op til 4 mio.kr. til VisitAarhus vedtager Århus Byråd:
  1. at VisitAarhus' bestyrelse forpligtes på uden ophold at oplyse borgmesteren om fremtidige afvigelser i økonomien ifht. budgetter og forventninger.

  2. at borgmesteren uden ophold oplyser Økonomiudvalget om meldinger fra VisitAarhus' bestyrelse angående afvigelser i økonomien ifht. budgetter og forventninger.

  3. at borgmesteren sikrer sig, at inden 1. juni 2010 har VisitAarhus fremlagt budgetter og handlingsplaner, der sandsynliggør, hvordan turistomsætningen og -udviklingen i antal ansatte lever op til den fremlagte turismestrategi.

  4. at borgmesteren og rådmanden for Kultur og Borgerservice i fællesskab inden 1. juni 2010 fremlægger en Eventstrategi for byrådet til godkendelse."

  Behandlet sammen med sag 8.

  10. Valg til Integrationsrådet 2010.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. februar 2010.
  Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  11. Ombygning af Godsbanegården til et Kulturproduktionscenter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. februar 2010.

  12. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby – yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. januar 2010

  13. Opgradering af atletikfaciliteter

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. januar 2010

  14. Forbedring af tilgængelighedsforholdene for børn og unge med handicap på Sport og Fritids fritidsanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. januar 2010

  15. Anlægsbevilling på 22,6 mio. kr. til Børneby Ellekær – et samlende midtpunkt for området omkring Ellekærskolen og Bispehaven

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  16. Mere synlig og fleksibel dagpleje

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  17. Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2009 – Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. december 2010

  18. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af et integrationsfremmende tiltag for unge 14-18 årige i Gellerup.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21.januar 2010

  19. Anlægsbevilling på 12 mio. kr. til medfinansiering af udvidelse af Væksthusene i Botanisk Have

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. februar 2010

  20. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om handlingskatalog for forbedrede adgangsveje til Aarhus Lufthavn i Tirstrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af af 26. august 2009.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag fra Venstre.

  21. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af løsning for cyklister i banegraven.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 7. december 2009 vedtaget.

  22. Ansøgning om tilladelse til indretning bolig og lydstudie i ejendommen Ryvej 6, 8210 Århus V

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. januar 2010

  23. Anlægsbevilling til fælles ESDH-løsning m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. februar 2010.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe undlod at stemme.

  Lukket dagsorden

  24. Udpegning af medlemmer til Havnebestyrelsen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. februar 2010.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe undlod at stemme.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code