Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 24. februar 2010

  Mødereferat

  Fraværende: Camilla Fabricius, Jette Skive, Lone Norlander Smith.

  Åben dagsorden

  1. De Bynære Havnearealer, 1. udbudsrunde – Light*house – godkendelse af debitorskifte

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. februar 2010

  2. Styrkelse af økonomistyringen på socialområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. februar 2010.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for indstillingens punkt 2.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens punkt 1 med undtagelse af:
  1. FBU4: Øget grad af mål- og tidsfokusering i forhold til forebyggelses- og anbringelsessager ( 5 mio.kr. i stedet for 9,3 mio.kr.)
  2. VH7: Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud på voksenhandicapområdet.
  3. S2: Kortere opholdstider på Århus Kommunes egne bopladsformer.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kan tiltræde det andet "at" i indstillingen, men kan ikke tiltræde det første "at".

  3. Langelandsgade 7, Århus C – opførelse af etageboligbebyggelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 878. Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. februar 2010

  5. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om aarhusiansk satsning på grønne tage og facader.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  6. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. februar 2010.
  Behandlet sammen med sag 12.

  7. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. januar 2010.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for det andet og tredje "at" i indstillingen.

  8. Indføring af behandling med lægeordineret heroin

  Henvist til behandling i Socialudvalget.
  Et ændringsforslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe skal indgå i udvalgets behandling af sagen:
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at Århus Kommune søger staten om midler til at køre et treårigt projekt for 20 misbrugere.
  Projektet skal omhandle 20 misbrugere som falder ind under kriterierne for at få lægeordineret heroinbehandling.
  I stedet for lægeordineret heroin, skal denne gruppe tilbydes maksimal psykosocial støtte kombineret med optimeret metadonbehandling.

  9. Tillægsbevilling til Anlægsbevilling til etablering af ringledning mellem veksleranlæg Langelandsgade og Århusværket og til udvidelse af olielagerkapacitet på Århusværket

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 – Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 874, Område til boliger ved Tisetvej i Tiset

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. februar 2010

  12. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Sculpture by the Sea bliver en tilbagevendende event hvert andet år i Århus.

  Behandlet sammen med sag 6.

  Lukket dagsorden

  13. De Bynære Havnearealer, 1. udbudsrunde – Light*house - godkendelse af debitorskifte

  Behandlet sammen med sag 6.

  14. Udpegning af nyt medlem til Århus Kommunes Kunstråd uden for den 4-årige periode

  Behandlet sammen med sag 6.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code