Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 9. juni 2010

  Mødereferat

  Fraværende 9. juni 2010: Lone Nielsen. Fraværende 10. juni 2010: Nicolai Wammen, Dorthe Laustsen, Marc Perera Christensen, Lone Nielsen.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Jacob B. Johansen om orlov fra Århus Byråd på grund af barsel

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010

  2. Indstilling vedr. udsættelse af genopretning m.v. af Gellerupbadet

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  3. Bemyndigelse til pladsjusteringer

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  4. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand – forsorgstilbuddet Tre Ege

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  5. Bevilling til opførelse af tilbygning, Grøndalsvej 1

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  6. Takstændringer pr. 1. juli 2010 for Varmeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  7. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af ”Forslag til Århus Kommunes spildevandsplan 2010-2012”

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2010

  8. Bevilling for igangsættelse af anlægsprojekt ”Forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej” – entreprise Åhavevej.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. juni 2010,idet Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for spørgsmålet om Værkmestergades tilslutning til tunnelen under Marselis Boulevard.

  9. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om løberute med elektronisk tidstagning.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  10. Forslag til mødeplan for byrådet 2011

  Vedtaget

  11. Ændring af sammensætningen i Århus Kommunes Handicapråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010

  12. Kvartalvis forventet regnskab på det specialiserede socialområde – 1. kvartal 2010.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  13. Forhøjelse af vederlag til husleje- og beboerklagenævnene.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. april 2010

  14. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. maj 2010.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  15. Initiativ til styrkelse af Århus Kommunes kendskabsgrad

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2010 med 17 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper), 4 stemmer imod (Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper) Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  16. Ordinær generalforsamling Århus Vand A/S.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2010

  17. Århus’ kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017: Valg af visionstemaer til bearbejdning i projektets visionsfase samt konsolidering af det regionale samarbejde.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  18. Forlængelse af driftsaftalen vedr. Atletion

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  19. 39 plejeboliger med serviceareal, Elmevangsvej 2 anlægsbevilling til byggeri

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  20. Opførelse af 72 plejeboliger med serviceareal i Gl. Egå i samarbejde med OK-Fonden

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  21. 20 boliger med servicearealer ved Lokalcenter Sabro

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  22. 42 plejeboliger med serviceareal ved Vejlby Lokalcenter - anlægsbevilling

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  23. Tilsynets årsrapport for tilsyn ved plejeboligenheder 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. april 2010

  24. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej 26.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat om rådgiverhonorar.

  25. Anlægsbevilling på 13,97 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Rosenvangskolen, SFO og klubtilbud samt forbedring af lokaleforholdene.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.
  Thomas Medom erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  26. Anlægsbevilling på 1,26 mio. kr. til etablering af et fælles samlingspunkt for dagtilbud 602 på Næringen 99, Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat om rådgiverhonorar.

  27. Anlægsbevilling på 4,5 mio. kr til modernisering, renovering og ombygning af dagtilbudsafdelingen Jasminvej 31

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  28. Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  29. Skolebestyrelse – Center 10 Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  30. Permanentgørelse af Fars Legestue

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  31. Anlægsbevilling til realisering af Helhedsplanen i forbindelse med Lyngåskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  32. Fremtidig organisering af Århus Kommunes forsorgstilbud – Omlægning af forsorgshjemmene Østervang og Tre Ege

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  33. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  34. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  35. Anlægsbevilling og tillægsbevilling - Marselistunnel etape 1 – Omlægning af fjernvarmeledninger ved Viby Ringvej og Langenæsbroerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  36. Iværksættelse af udbud af serveringspavillon og andre tiltag i Mølleparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010

  37. Byfornyelse – støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  38. Byggetilladelse vedrørende Axel Gruhns Vej 8, Højbjerg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  39. Grundsalg i 2009 og salgspriser for kommunens grunde i 2010

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  40. Offentlig fremlæggelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009 for kabelforbindelse fra Anholt Havmøllepark til transformerstationen i Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  41. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 836. Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. maj 2010

  42. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 868. Erhvervsområde mellem Gammel Viborgvej og Viborgvej i Tilst.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  43. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 884. Område til boliger ved Højlundsparken i Solbjerg samt forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. maj 2010

  44. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 875 - Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - forlægning af Åhavevej, tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt Tillæg nr. 12 til Kommuenplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. juni 2010, dog tog Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe forbehold for spørgsmålet om Værkmestergades tilslutning til tunnelen under Marselis Boulevard.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  45. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 872, Dagligvarebutik ved Nygårdsvej og Bushøjvej i Holme, samt forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. maj 2010

  46. Forslag fra A vedr. krav om affaldsskakte

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  47. Forslag fra S om kollegium for enlige forældre under uddannelse

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Lukket dagsorden

  48. De Bynære Havnearealer - Ø2, Pier 4 - Isbjerget – 3. udbudsrunde.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  49. Anke over Bevillingsnævnets afgørelse om alkoholbevilling.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  50. Udbud af præventiv saltning

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code