Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. august 2010

  Mødereferat

  Fraværende: Lone Nielsen, Aage Rais-Nordentoft, Peder Udengaard.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Niels Brøchner om orlov fra Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. august 2010

  2. Teknisk vedtagelse af anlægsbevillingsmæssige konsekvenser af vækstpakke II

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. august 2010.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Der foretages en principiel drøftelse i Kulturudvalget.

  3. Tillægsbevilling til 2 anlægsprojekter – modernisering og genopretning af Viby Idrætsanlæg og Århus Svømmestadion

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. august 2010

  4. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 887, Område til sygehus, sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m. m. i Skejby. Indeholder forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. juni 2010.
  Mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  "Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe støtter visionen om det nye sygehus. Det udvidede sygehus vil være en væsentlig styrke for den danske sundhedssektor i almindelighed og for Århus i særdeleshed.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe finder det vigtigt, at erhvervelsen af arealerne i forbindelse med lokalplan 887 er sket på ordentlig vis. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe forudsætter, at de arealer, der er eksproprieret til sygehusformål og forskerpark, anvendes hertil og ikke til andet".
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tilslutte sig ovenstående mindretalsudtalelse.

  5. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om ligestilling i Århus Kommunes ledelse.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Anlægsprogram for vejsektoren 2010 og overslagsårene 2011 – 2013 Redegørelse. Langsigtede behov vedrørende trafikal infrastruktur

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Ansøgning om tilladelse til opstilling af mobilantennemast på ejendommen Solklintvej 19, Egå

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Kolt, lokalplan 831, byggemodning og salg af 28 villaparceller i delområde Ia

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 866. Område til kulturel institution eller erhverv på Sintrupvej 53 i Brabrand, samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  En mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 samt miljøvurdering af lokalplan 870.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. juni 2010

  11. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 891. Kontorbyggeri ved Nørreport, Pier 2, Århus. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 891

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2010.
  Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe:
  Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige udvikling på Århus havn. Nærværende lokalplan for kontorbyggeri afviger fra Kvalitetshåndbogen og Kommenplanen ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til henholdsvis 29 og 48 meter og ved at foreslå, at højhusbyggeriet placeres tæt på den oprindelige bymur frem for tæt på vandlinien. Kontorbyggeriet vil dermed dels lukke af for udsynet til vand på en af byens indfaldsveje, Randersvej, og dels give indbliks- og skyggegener for dele af det oprindelige byggeri langs havnen. Samtidig vil et byggeri af denne højde være med til at hindre, at den oprindelige by og de bynære havnearealer kommer til at virke som et hele.
  Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan derfor ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

  12. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 895. Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 895

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. august 2010.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe:
  Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige udvikling på Århus havn. Nærværende lokalplan om område til ungdomsboliger/kollegier fraviger Kvalitetshåndbog og Kommuneplan ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til 44,5 meter.
  Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan derfor ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

  13. Nye regler for afdelingsbestyrelser i almene plejeboliger

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  14. Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  15. Anlægstilskud på 6.27 mio. kr. til to foreningsejede kunstgræsbaner i Århus Kommune.

  Henvist til Kulturudvalget så vidt angår indstillingens punkt 3 . Den øvrige del af indstillingen vedtaget.

  16. Evaluering af Filmby Århus og den øvrige satsning på film.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  17. Forslag fra Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om variation i de århusianske børnepasningstilbud.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Lukket dagsorden

  18. Busprioritering Randersvej - Erstatning

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden





  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code