Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 6. oktober 2010

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Niels Brøchner om forlængelse af orlov fra Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2010

  2. Rammeaftale 2011 for det sociale område

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  3. Høring i relation til udkast til regional erhvervsudviklingsstrategi

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. september 2010.
  med følgende bemærkning:
  Borgmesteren blev bemyndiget til at fremsende høringssvaret og at tilføje de særlige bemærkninger, der blev fremsat under byrådets behandling af sagen.
  Der foretages en principiel drøftelse i Økonomiudvalget.

  4. Godkendelse af Entré Scenen som selvejende institution samt godkendelse af vedtægter

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. september 2010

  5. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommunes nuværende udendørsskøjtebane erstattes af en CO2 neutral voksskøjtebane, eller at CO2 udslippet på den nuværende skøjtebane alternativt nedsættes markant med tilhørende permanent placering af skøjtebanen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. september 2010.

  6. Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. september 2010 med ændringsforslag fremsat af rådmand Hans Halvorsen om videreførsel af målsætninger for ekstra FI-jobkonsulenter, jf. notat af 1. oktober 2010 fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat til byrådet.

  7. Salg af en grund ved Polakhusene, Vilhelmsborg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. september 2010

  8. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 876. Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 876

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 881. Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 894. Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Århus "Navitas Park". Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 894. Krav om lavenergi i lokalplaner og nyt bygningsreglement.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. september 2010.
  Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe:
  Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige udvikling på Århus havn. Nærværende lokalplan for Navitas Park afviger fra Kvalitetshåndbogen og Kommenplanen ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til henholdsvis 24,5 og 34,5 meter og ved at foreslå, at byggeriets højeste del placeres tæt på den oprindelige bymur frem for tæt på vandlinien. Byggeriet vil dermed dels lukke af for udsynet til vand på en af byens indfaldsveje og dels give indbliks- og skyggegener for dele af det oprindelige byggeri langs havnen. Samtidig vil et byggeri af denne højde være med til at hindre, at den oprindelige by og de bynære havnearealer kommer til at spille sammen virke som et hele.
  Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan derfor ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

  11. Revision af VINTERREGULATIV

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2010.

  12. Kollegieboliger på Daugbjergvej 13, Århus C

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2010

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code