Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 15. december 2010

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Århus Kommunes strategi for konkurrenceudsættelse 2010-2013

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. december 2010.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  2. Svar til Tilsynet vedr. henvendelse fra byrådsmedlem Jette Jensen om budgetproceduren

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. december 2010.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og henviste til mindretalsudtalelse, som vedlægges brev til Tilsynet.

  3. Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2010 - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  4. Den selvejende institution Hejredalskollegiet, anmodning om kommunal dækning af driftsunderskud

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. december 2010
  Der gives en orientering i Teknisk Udvalg om Gellerup-højskole.

  5. Tillægsbevilling til vintervedligeholdelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. december 2010.
  Teknisk Udvalg drøfter det principielle i sagen, om vintervedligeholdelse er et styrbart/ikke styrbart område.

  6. Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010 – Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  7. Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger for Borgmesterens Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010.
  Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 3.

  8. Indstilling om forventet regnskab for 2010 og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  10. Indstilling om Strategi og handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed i Århus Kommune 2010 - 2013 ”Vær med til at sikre lige muligheder for alle i Århus Kommune”.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  11. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om ligestilling i Århus Kommunes ledelse.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. november 2010.

  12. Tilskud fra Erhvervspuljen til Studenterhus Århus i 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. november 2010

  13. De Bynære Havnearealer, 1. udbudsrunde – Light*house

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  14. Organisering af Kulturproduktionscentret på Godsbanen

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  15. Forventet regnskab 2010 for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. november 2010

  16. Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010 – Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  17. Forslag fra Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om variation i de århusianske børnepasningstilbud.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. december 2010.
  Venstres byrådsgruppe henholder sig til det oprindelige forslag.

  18. Bilateral sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland 2011 - 2014

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. november 2010.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for punktet om genoptræning.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  19. Anlægsbevilling til internt køb af ejendommen, samt til ombygning og udvidelse af stuehus og kantinebygningen på Snåstrup Vestergård, Silkeborgvej 939, Harlev.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. november 2010.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for punktet om genoptræning.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  20. Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010 – Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  21. Parkeringsforholdene omkring Den Gamle By

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  22. Sammenlægning af Børglum- og Lille Børglum Kollegierne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  23. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 887, Område til sygehus, sygehusrelaterede funktioner og forskerpark m. m. i Skejby. Indeholder forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010

  24. Gårdforbedring i karré 336, Trøjborg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. november 2010.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  25. Forslag fra Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at oprette et foreningstorv på Bispetorv.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  Lukket dagsorden

  26. Moms af byggegrunde fra 1. januar 2011

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  27. Aflysning af deklaration med tilbagekøbsklausul - ejendom i Åby

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code