Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 26. januar 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Anne Mette Villadsen

  Åben dagsorden

  1. Udmøntning af besparelser i B2011-2014

  Vedtaget med de ændringer, der indgår i udvalgets i erklæring af 24. januar 2011.
  Enhedslisten - De Rød Grønne kunne ikke tiltræde udvalgets erklæring.
  2 ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne blev forkastet med 29 stemmer imod og 1 for.
  Ændringsforslagene er vedlagt udvalgserklæringen.

  2. Håndtering af det aktuelle merforbrug på socialområdet i 2011

  Vedtaget med de ændringer, der indgår i udvalgets i erklæring af 25. januar 2011.
  Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde tillægsaftalen af 25. januar 2011.

  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde udvalgets erklæring i sin helhed.

  3 ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne blev forkastet med 29 stemmer imod og 1 for.
  Ændringsforslagene er vedlagt udvalgserklæringen

  3. Forslag fra Socialdemokraternes og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder et forslag til oprettelse af en kreativ musisk profilskole i Århus.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.

  4. International Community

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. januar 2011.

  5. Principbeslutning om øget digitalisering af byrådsarbejdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2011.

  6. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 894. Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Århus "Navitas Park". Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 894

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2011.

  7. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 – Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus Midtby samt forslag til Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2011.

  8. Parkeringsforholdene omkring Den Gamle By

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. januar 2011.

  9. Kommunegaranti til Sabro Rideklub til etablering af nye staldfaciliteter

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  10. Organisering af Kulturproduktionscentret på Godsbanen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. januar 2011.

  11. Forslag til ny betalingsvedtægt vedr. spildevand

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  Lukket dagsorden

  12. Udbud af kirkegårdsdrift

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  13. Salg af Kirkegårdsvej 1, Århus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  14. Udpegning af yderligere medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code