Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 9. februar 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Dorthe Laustsen

  Åben dagsorden

  1. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 893, Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring, samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. februar 2011.

  2. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 896. Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. februar 2011.

  3. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 898. Boligområde ved Segaltvej i Løgten

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. februar 2011.

  4. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 900. Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. februar 2011.

  5. Den statslige styring af kommunernes økonomi og Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2011.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  7. Indstilling om forventet regnskab for 2010 og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2011

  8. Indstilling om Strategi og handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed i Århus Kommune 2010 - 2013 ”Vær med til at sikre lige muligheder for alle i Århus Kommune”.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. december 2010 med 25 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Venstres, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og 5 stemmer imod (Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper).

  9. Myndighedsgodkendelse af Aarhus Vand A/S takster for 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  10. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2011

  11. Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform (organisering)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2011

  12. Meranlægsbevilling til boldbaneprojekt i Lystrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. januar 2011.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  13. Kommunegaranti til Sabro Rideklub til etablering af nye staldfaciliteter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. februar 2011.

  14. Etablering af én fælles skole for Kolt og Hasselager

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Et ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe vil indgå i udvalgets behandling af sagen.

  15. Forslag fra Socialdemokraternes og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder et forslag til oprettelse af en kreativ musisk profilskole i Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. januar 2011.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold og bemærkede, at indstillingen er uklar.

  16. Forslag til ny betalingsvedtægt vedr. spildevand

  Sagen blev udsat.

  17. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. november 2011

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code