Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 16. marts 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen, Peder Udengaard, Bünyamin Simsek

  Åben dagsorden

  1. Procedure og tidsplan for budget 2012-2015

  Vedtaget i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. februar 2011.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  2. Nye principper og rammer for organisering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Aarhus

  Sagens behandling blev udsat.

  3. Solbjerg, lokalplan 854, byggemodning og salg af område til boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2010

  4. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 854 - Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. august 2010.
  Behandlet sammen med sag 3.

  5. Regulativ for håndtering af drikkevand - Aarhus Vand A/S

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011

  6. Ændring af fællesregulativ for private almene vandværker

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011

  7. Boligforeningen af 10. marts 1943, afd. 10, Vejlby Vænge – anmodning om kommunal garanti vedrørende igangværende renoveringsprojekt

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011

  8. Flytning af tankstation på Randersvej

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Lokal udvidelse af vejnet for modulvogntog.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Grønnegade 93, Aarhus C – opførelse af etageboligbyggeri – delvis huludfyldning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Forudgående offentlig høring om ændringer til Kommuneplan 2009 - Helhedsplan for ny by syd for Elev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011.

  12. Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011

  13. Jægergårdsgade 52/Montanagade 1, Aarhus C – opførelse af etagebyggeri

  Sagen trukket

  14. Malling, lokalplan 711, byggemodning og salg af 20 villaparceller i delområde Ih

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Udpegning af nyt byområde ved Brendstrup eller Tilst (perspektivareal). Beslutning om det videre forløb efter offentlig høring.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om konkurrenceudsættelse af dele af Udførerafdelingens opgaver i Beskæftigelsesforvaltningen.

  Sagens behandling blev udsat.

  18. Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. marts 2011.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat til byrådet.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  19. Kvartalvis forventet regnskab på det specialiserede socialområde – 4. kvartal 2010.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  20. Anlægstilskud til en kunstgræsbane i regi af Idrætsforeningen Lyseng

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011

  21. Anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til etablering af SFO-afdeling på Solbjergskolen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. marts 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat til byrådet.

  22. Forslag fra børn og unge-byrådet til Aarhus Byråd vedr. bedre indlæring i de aarhusianske folkeskoler

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  23. Etablering af én fælles skole for Kolt og Hasselager

  Sagens behandling blev udsat.

  24. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. marts 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Det Radikale Venstres byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen..

  25. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk modernisering af Læssøesgades Skole

  Sagens behandling blev udsat.

  26. Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af Hjemløseplanen.

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Tilpasning af det kommunale tilsyn med plejeboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 8. marts 2011 med 16 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og og 8 undlod at stemme (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper)
  Et ændringsforslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe om at ordningen evalueres efter 1 år blev forkastet med 13 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis byrådsgruper) og 8 stemmer for (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper) mens 1 undlod at stemme (Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe)

  Lukket dagsorden

  28. Ændret sammensætning af bestyrelsen i Aarhus Lufthavn A/S – revidering af vedtægter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 8. marts 2011 med 16 stemmer for (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og og 8 undlod at stemme (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper)
  Et ændringsforslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe om at ordningen evalueres efter 1 år blev forkastet med 13 stemmer imod (Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis byrådsgruper) og 8 stemmer for (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper) mens 1 undlod at stemme (Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe)

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code