Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 13. april 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Ango Winther, Laura Hay, Anne Mette Villadsen.

  Åben dagsorden

  1. Bemyndigelse til at træffe beslutning om valg af leverandør ved udbud

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget for så vidt angår indstillingens AT 1.
  Indstillingens AT 2 fremsendes til Økonomiudvalget til behandling.
  Et ændringsforslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe skal indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  2. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Udskiftning af tag på ældreboligerne Skovvangsvej 145 – 163, 8200 Aarhus N

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. april 2011.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  4. Forslag fra EL om at sikre sprogscreenede børn fortrinsret til optagelse på modtagerskole nær lokalområdet.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  5. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om en CO2-neutral varmeplan for Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. april 2011

  6. Forslag til Planstrategi 2011, Forslag til Agenda 21-redegørelse og Debatoplæg om Temaplanlægning. Godkendelse til offentlig fremlæggelse.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2011, idet Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til at justere de faktuelle oplysninger i strategien.

  7. Helhedsplan for et område ved Bryggervej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2011

  8. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 882 – Forlægning af del af Sletvej sydvest om Slet By

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. april 2011.

  9. Valg af tema samt godkendelse af programstruktur og finansieringsprincipper for Aarhus 2017

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2011

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om konkurrenceudsættelse af dele af Udførerafdelingens opgaver i Beskæftigelsesforvaltningen.

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikael Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper mødet den 13. april 2011 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. marts 2011.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Lukket dagsorden

  11. Generationsskifte i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikael Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper mødet den 13. april 2011 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. marts 2011.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code