Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 8. juni 2011

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. De Bynære Havnearealer – Navitas Park – totalentreprise – anlægsbevilling til etablering af kommunal parkeringsanlæg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Forslag til støjhandlingsplan for større veje i Aarhus - offentlig høring

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Grøndalsvej 1, Viby - opførelse af tilbygning til eksisterende administrationsbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2011

  4. Årlig kvoteplan for Aarhus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2011 (overslagsårene 2012-2014) samt orientering om ommærkning i 2010

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 885 – Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 900. Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 903, Idrætsanlæg ved Engelundsvej i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2011

  8. Udbud af Tivoli Friheden

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  9. Udmøntning af organiseringen af Godsbanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2011.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  10. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2011

  11. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  12. 85 plejeboliger med serviceareal på Hedevej 50, 8240 Risskov – anlægsbevilling til byggeri

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  13. Kvartalvis forventet regnskab for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses andel af det specialiserede socialområde – 1. kvartal 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. maj 2011

  14. Forslag fra Ø om fritidsjobmuligheder i Gellerup og Tovshøj

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  15. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om hævning af fritidspasset

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  16. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om lokalskoler i Gellerup og Toveshøj

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  17. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i 2011

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Takstændringer pr. 1. juli 2011 for varmeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2011

  19. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Helenelyst og Årslevarealerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2011

  20. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhus-området – etape 1

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2011

  21. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 896. Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. maj 2011

  22. Godkendelse af uddannelses- og talentstrategi 2011

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  23. Forslag til mødeplan for byrådet 2012

  Mødeplanen vedtaget

  24. Mulighed for engelsk som dagligt sprog i private daginstitutioner

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2011

  25. Indstilling vedrørende Aarhus Kommunes regnskab for 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. maj 2011

  26. Konsekvenser af ibrugtagningen af Multimediehuset

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. maj 2011

  27. Overflytning af Bymuseets funktioner til Den Gamle By

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  28. Atletikcenter i Marselisborghallen samt forlængelse af lejeaftale for Aarhus 1900 Atletik/Motions klubhus.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. maj 2011

  29. Forsøg med ændret ledelsesmodel på Skødstrup Skole

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  30. Tilpasning af kapaciteten i Beder Dagtilbud

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. maj 2011.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  31. Handlingsplan for 95% målsætningen

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  32. ABA: Slutevaluering af ABA-projekt i Aarhus kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. maj 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  33. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at etablere skovbørnehaver i alle garantidistrikter.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. juni 2011

  34. Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  35. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 1. kvartal 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. maj 2011

  36. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om navngivning af veje og pladser på godsbanen.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  37. Salg af ejendommen Frederiksgade 79

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Salg af ejendommen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 12 (”Mejlen”)

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code