Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. august 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Steen B. Andersen Sagerne 1, 2, 3 og 4: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Sag 5: Udsat i byrådets møde den 22. juni 2011, sag 26.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra borgmester Nicolai Wammen om med øjeblikkelig virkning at blive fritaget for hvervet som borgmester samt om orlov fra Aarhus Byråd.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. august 2011

  2. Udpegning af borgmester samt udpegning af rådmand og ændringer i faste udvalg m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. august 2011

  3. Anmodning fra byrådsmedlem Niels Brøchner om at udtræde af Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. august 2011.
  Niels Brøchner var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  4. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. Etape 3. Strækningen syd for Stjernepladsen til nord for Ringvejen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. august 2011.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  5. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 885 – Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. juni 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Etablering af ’center for Arkitektur, Ny teknologi og Design’ – AND – i Aarhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. august 2011

  7. Udtalelse til Indenrigs - og Sundhedsministeriet vedr. ændring af Tunøs kommunale tilhørsforhold.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Hejredalskollegiets fremtid

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. juni 2011.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  9. Anlægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. juni 2011

  10. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVM-redegørelse m.m.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 11.

  11. Bevilling til gennemførelse af VVM-procedure for Bering-Beder vejen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 10

  12. Godkendelse af samarbejdsaftale med DSB Ejendomsudvikling A/S og Steen og Strøm Danmark A/S om helhedsplanlægning for ny busterminal og areal med den eksisterende rutebilstation m.v.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 898. Boligområde ved Segaltvej i Løgten.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. juni 2011

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 906. Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. juni 2011

  16. Serviceniveau 2012 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning mv.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  17. Godkendelse af hovedindhold i ansøgningen til titlen Europæisk Kulturhovedstad 2017

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  18. Forslag til ændring af beregningsgrundlaget for tilskud til voksenundervisning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. juni 2011

  Lukket dagsorden

  19. Køb af jord til skovrejsning mellem Beder og Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. juni 2011

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code