Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 14. september 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Kate Runge, Anne Mette Villadsen

  Åben dagsorden

  1. Forslag til årsbudget 2012 - 2015

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  2. Indstilling om halvårsregnskab 2011 og forventet regnskab for 2011 pr. ultimo juni 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. september 2011

  3. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017

  Sagen blev trukket i byrådets møde den 14. september 2011.

  4. Undersøgelse af øget behov for lokaletilskud

  Henvist til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  5. Forbedret fremkommelighed via intelligente transportsystemer (ITS)

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
  Der foretages en principiel drøftelse i Teknisk Udvalg.

  6. Risikobaseret dimensionering af Aarhus Brandvæsen (økonomi)

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  7. Forstærket klimaindsats gennem konkrete initiativer i 2012-2015

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  8. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2011

  9. Omlægning af tilbud til mennesker med sindslidelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2011

  10. Ændring i etableringen af Hjemløseplanens specialpædagogiske pladser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. august 2011

  11. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 905 - Højhus til cityformål ved Værkmestergade og Spanien, Aarhus Midtby, samt forslag til Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. september 2011

  12. Forslag fra Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Aarhus Kommune udarbejder en strategi- og handlingsplan, der fremmer socialøkonomisk vækst og iværksætteri.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  13. Udtalelse til Indenrigs - og Sundhedsministeriet vedr. ændring af Tunøs kommunale tilhørsforhold.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. august 2011

  14. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en museumspolitik for Aarhus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  15. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af Hjemløseplanen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. september 2011

  16. Køb af ejerlejligheden Brendstrupvej 23-25 st., Aarhus N

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. september 2011.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  17. Klimaplan 2012-2015 - Det intelligente energisamfund

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Forslag fra Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Århus skal være CO2-neutral i 2025.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 16. august 2011 vedtaget.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for forslaget.

  19. Forslag fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om CO2 reduktioner på mindst 40 % i 2020

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 16. august 2011 vedtaget.

  20. Anlægsprogram for vejsektoren 2011 og overslagsårene 2012 - 2014

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  21. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 893, Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring samt Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2011

  22. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 910. Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. august 2011

  23. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVM-redegørelse m.m.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 8. september 2011.

  24. Bevilling til gennemførelse af VVM-procedure for Bering-Beder vejen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. juni 2011

  25. Godkendelse af samarbejdsaftale med DSB Ejendomsudvikling A/S og Steen og Strøm Danmark A/S om helhedsplanlægning for ny busterminal og areal med den eksisterende rutebilstation m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. juni 2011

  26. Begrønning af Bispetorvet og Store Torv

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  27. Forslag fra Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at oprette et foreningstorv på Bispetorv.

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  28. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at tage initiativ til støtte og vejledning til beboere, der berøres af nedrivning i Gellerup og Toveshøj

  Sagens behandling blev udsat.

  29. Etårig forlængelse af Kulturpolitik 2008-2011

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  Lukket dagsorden

  30. Udpegning af et nyt medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd

  Henvises til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code