Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. december 2011

  Mødereferat

  Fraværende: Kristian Würtz

  Åben dagsorden

  1. Ændringer i faste udvalg m.v. som følge af Hüseyin Aracs genindtræden i Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. december 2011

  2. Fordeling af trepartsmidler 2012-2015 på to hovedområder og udmøntning af midlerne til SOSU- og PA-området

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  3. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2011

  4. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2011.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  5. Trafik i Aarhus 2030. Udredning om behov for langsigtede investeringer i kommunal trafikinfrastruktur. Rapport og debatoplæg til offentliggørelse.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. december 2011 med følgende ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe:

  "Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indarbejder i debatoplægget, at det sundhedspolitiske afsnit skærpes, så det knytter sig til den foreslåede sundhedspolitik, som beskriver de sundhedsmæssige perspektiver ved de alternative hovedscenarier. Herudover udbygges følgende tre emner i debatoplægget og i den bagved liggende rapport:
  - Mindsket antal parkeringspladser i midtbyen
  - Etablering af 2+1 veje, herunder vendbare 2+1 veje frefor 4-sporede veje
  - Etablering af en vestbanegård."

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Ændring af serviceniveauet vedr. støvsugning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. december 2011.
  Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen..

  7. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  8. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at tage initiativ til støtte og vejledning til beboere, der berøres af nedrivning i Gellerup og Toveshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2011.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  9. Indstilling om forventet regnskab for 2011 og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2011.
  Økonomiudvalget får en orientering om den del af det forventede regnskab, der omhandler De Bynære Havnearealer.

  10. Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2011 - Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. december 2011..

  11. Forventet regnskab 2011 og tillægsbevillinger for Borgmesterens Afdeling.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2011.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for punkt 3 i indstillingen og herudover alle bevillinger tilknyttet lønadministrationen.

  12. Procedure og tidsplan for budget 2013-2016.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  13. Nedsættelse af Styreformsudvalg

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  14. Kommunalt tilskud til Studenterhus Aarhus 2012-14.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. december 2011.

  15. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om flagning i offentlige bygninger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. november 2011.
  Socialistisk Folkepartis, Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for indstillingen.

  16. Randersvej 69 – Påbygning af 2 etager på sidebygning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2011

  17. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 906. Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2011

  18. Anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til etablering af dagplejefaciliteter i tidligere tandklinik i Frydenlund

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2011

  19. Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. november 2011.
  Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og 2.
  Det Radikale Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 3 for så vidt angår Læssøesgade Skole.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 3, men kunne tiltræde punkt 2, idet hun dog forudsætter, at der ikke sker en samling af institutioner for så vidt angår projektet i Gellerup.

  20. Indstilling vedr. de lovgivningsmæssige muligheder for at indføre forskellige skolestarts- og indskolingsmodeller i folkeskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2011.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code