Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 18. januar 2012

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Letbanens 1. etape. Høringssvar til forslag til udbudsprincipper samt Aarhus Kommunes medlemmer til bestyrelse for anlægsselskab

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. januar 2012 har vedtaget AT 1 med de ændringer, at der skal indsættes arbejdsklausuler, sociale klausuler og uddannelsesklausuler, og at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende det endelige udbudsmateriale.

  AT 2 om udpegning til bestyrelsen i anlægsselskabet henvises til Teknisk Udvalg.

  2. Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Aarhus V.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Fordeling af trepartsmidler 2012-2015 på to hovedområder og udmøntning af midlerne til SOSU- og PA-området

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. januar 2012.

  4. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en museumspolitik for Aarhus Kommune.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  5. Procedure og tidsplan for budget 2013-2016.

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. januar 2012 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling med følgende bemærkninger:
  Indstillingens punkt 3 om, at der afholdes en anlægskonference som beskrevet i indstillingen, vedtages.

  Den øvrige del af indstillingen, herunder forslaget om budgetkonference, henvises til Økonomiudvalget.

  6. Ankestatistik fra Statsforvaltningen Midtjylland

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  7. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  8. Forlængelse af kombineret udlejning i Herredsvang og Bispehaven med ét år

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. december 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  9. Indstilling vedr. bevilling af flerårigt basistilskud fra Kulturudviklingspuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. januar 2012.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  10. Forslag fra C om kommunale tilkøbsydelser

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  11. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at fastholde de danske kristne traditioner ved vore højtider.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code