Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 29. februar 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen

  Åben dagsorden

  1. Indretning af fysioterapi med genoptræning samt fitnesscenter i ejendommen Ådalsvej 27, 8240 Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. februar 2012.

  2. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en forsøgsordning med ”Ren By og foreningslivet”

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at fastholde de danske kristne traditioner ved vore højtider.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. februar 2012.
  Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til Det Konservative Folkepartis oprindelige forslag.

  4. Godkendelse af Handlingsplan 2012-2013 i relation til Erhvervsplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. februar 2012

  5. Nedsættelse af Styreformsudvalg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. februar 2012

  6. Tilslutning til nyt Kommunalt Udbudsfællesskab.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. februar 2012

  7. Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

  Vedtaget i overensstemmelse med indstilling af 21. februar 2012

  8. Forespørgsel fra Ø til Teknik og Miljø om antimuslimsk demonstration i Aarhus

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  9. Forslag fra S: At Aarhus får en naturlig skov

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  10. Forslag fra SF, R og Ø: Afskaffelse af kvalitetsrapporter og mindre bureaukrati i Aarhus

  Forslagets del om afskaffelse af kvalitetsrapporter henvist til behandling i Magistraten.
  Forslagets del om mindre bureaukrati er vedtaget.

  11. Forslag fra K og DF: At undersøge mulighederne for udlicitering af nødkald

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  12. Forslag fra S og SF: At MSO og MBU fremmer mulighederne for at ældre og børn får glæde af hinandens kompetencer

  Forslaget vedtaget

  13. Forsøg med frivillige flyttevenner til svage ældre

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Behandlet sammen med sag 14.

  14. Forslag fra S og SF: Forsøg med flyttehjælp til ældre borgere i Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Behandlet sammen med sag 13..

  15. Praksisundersøgelse: flytning og hjemgivelse af unge

  Taget til efterretning.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  16. Undersøgelse af merudgiftsbestemmelsen i serviceloven

  Taget til efterretning.

  17. Etablering af MultifunC-institution i Aarhus Kommune i samarbejde med Region Midtjylland og Herning Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. januar 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  18. Skolevejsanalyse 2010

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  19. Støjhandlingsplan - endelig vedtagelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012, til offentlig fremlæggelse. Mulighed for ophævelse af tilslutningsretten og –pligten for afledning af overfladevand

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. januar 2012

  21. Lokalplan 907 – Letbane, Aarhus N til Lystrup - Offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. februar 2012

  22. Lokalplan 915. Erhverv Skødstrup - Offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. februar 2012

  23. Lokalplan 920. Boliger Todbjerg Offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. februar 2012

  24. Endelig vedtagelse af Lokalplan 910 – Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. januar 2012.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  25. Fredningsforslag for naturområde ved Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. januar 2012

  26. Renovering og opgradering af målerparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. januar 2012

  Lukket dagsorden

  27. Udpegning af medlem og suppleanter til LBR

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. januar 2012

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code