Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 28. marts 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Steen B. Andersen, Lone Norlander Smith, Anne Mette Villadsen

  Åben dagsorden

  1. Høringssvar til forslag til Regional Udviklingsplan

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Letbanens 1. etape. Høringssvar til forslag til udbudsprincipper samt Aarhus Kommunes medlemmer til bestyrelse for anlægsselskab

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. marts 2012

  3. Forslag fra A vedr. krav om affaldsskakte

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. Forslag fra Ø om fritidsjobmuligheder i Gellerup og Tovshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  5. Forslag fra C om kommunale tilkøbsydelser

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  6. Principbeslutning om lokalerokade og kommunale arbejdspladser til Gellerup og Viby Syd.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Bøgeskov Idrætsanlæg - etape 2

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  8. Vedtægtsændringer for Foreningen Vilhelmsborg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. marts 2012

  9. 4. kvartalsopfølgning på det specialiserede socialområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. februar 2012

  10. Forslag fra S: Indsats mod gener fra fugle

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  11. Forslag fra S, SF og R om mangfoldighedens dag i Aarhus.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling

  12. Forslag fra SF om at styrke Aarhus Kommunes politik om uddannelsesklausuler

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 33.

  13. Forespørgsel fra V til Sociale Forhold og Beskæftigelse om brud på Serviceloven i 3 konkrete børnesager

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  14. Ledighedsydelse og sanktioner

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  15. FVR det specialiserede socialområde (MSB) – 4. kv. 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. februar 2012

  16. Amaliegade 15 – opførelse af tilbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Anlæg af 8,1 ha ny kommunal skov ved Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. marts 2012

  18. Kapitaltilførsel til Århus Omegn, afdeling 21, og Boligkontoret Århus, afdeling 23

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  19. Mejlgade 28/Kystvejen 5 – påbygning af mansardetager mv.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Optagelse af areal ved Kalkværksvej som offentligt vejareal

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  21. Regulering af gågader – vægtbegrænsning, belægninger, mm.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  22. Lokalplan 913 - Centerområde i Lystrup - Offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. marts 2012

  23. Offentlig fremlæggelse - LP 916 - Chr. Xs Vej, Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  24. Offentlig fremlæggelse - Lp 917, Centerområde i Stavt-rup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  25. Offentlig fremlæggelse - Lp 919, Ny Studstrupvej, Løgten

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. marts 2012

  26. Resultatet af den forudgående offentlige høring om ændring af Kommuneplan 2009 i relation til Nye – den nye by syd for Elev

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Skolevejsanalyse 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. februar 2012

  28. Støjhandlingsplan - endelig vedtagelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. marts 2012

  29. Fynsgade 15 – Nedrivning af garagebygning og opførelse af enfamiliehus i 4 etager

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. februar 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  30. Forsøg med frivillige flyttevenner til svage ældre

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Forslag fra S og SF: Forsøg med flyttehjælp til ældre borgere i Aarhus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Forv. årsregnskab på det spec. socialområde 4. kvartal 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. februar 2012

  33. Status på uddannelsesklausuler og justering af model

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  Lukket dagsorden

  34. Forhandlingsbemyndigelse

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  35. Jordkøb til skovrejsning i Trige

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  36. Jordkøb til skovrejsning i Åbo

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  37. Ketting Parkvej, hvilende vejbidrag

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  38. Salg af ejendommen Amaliegade 1 – Østergade 28-30

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  39. Salg af ejendommen Rosensgade 24, 8000 Aarhus C

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

  40. Salg af Mejlgade 8A, 8000 Aarhus C, til Aarhus Katedralskole

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.
  Behandlet sammen med sag 12.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code