Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. april 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Eva Ryberg og Anne Graversen

  Åben dagsorden

  1. Resultatet af den forudgående offentlige høring om ændring af Kommuneplan 2009 i relation til Nye – den nye by syd for Elev

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 12. marts 2012
  Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens AT 3.
  Enhedslisten De rød-grønnes Byrådsgruppe kunne ikke tiltræde det 3 AT.

  2. Forsøg med frivillige flyttevenner til svage ældre

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. marts 2012

  3. Forslag fra S og SF: Forsøg med flyttehjælp til ældre borgere i Aarhus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. marts 2012

  4. FTL-havnen. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  5. Ændring af salgsvilkår for Vestgrunden (SHiP)

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Økonomi vedr. dispositionsplanen for FTL-havnen

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  7. Forslag fra C til Sundhed og Omsorg om registrering af klagesager

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  8. Forespørgsel fra V til Sundhed og Omsorg om støvsugning hos ældre

  Rådmanden besvarede forespørgslen

  9. Arkitekturpolitik for Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Forslag til Indsatsplan Beder

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  11. Levetidsforlængelse af Studstrupværket

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Omdannelse af Hasle Torv samt fortovsomlægninger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  13. Retningslinjer for særlig råden over vejareal

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Sjællandsgade 6, 8 og 12 – opførelse af ny bebyggelse til Institutionen REDEN

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Udtalelse om VVM-redegørelse for udbygning af Rute 26

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Offentlig fremlæggelse, LP 908, boligområde Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  17. Endelig vedtagelse – Off. område Mårslet - Lokalplan 909

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  18. Offentlig fremlæggelse - LP 929 – Erhverv Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  19. Offentlig fremlæggelse, LP 935, Brydehøjvej, Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  20. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en forsøgsordning med ”Ren By og foreningslivet”

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. marts 2012
  Den Konservative Byrådsgruppe kunne henholde sig til det oprindelige forslag.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code