Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. maj 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Anne Graversen

  Åben dagsorden

  1. Anlægsprogram for vejsektoren 2012 – 2015

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Forslag til vand- og naturhandleplaner for Aarhus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2012.
  Der foretages en principiel drøftelse i Teknisk Udvalg.

  3. Til Statsforvaltningen vedr. børnefaglige undersøgelser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2012

  4. Renovering af Spanien 19

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. maj 2012.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Jette Skive erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat..

  5. Forslag fra S: Et mere grønt Aarhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2012

  6. Forslag fra S: At Aarhus får en naturlig skov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Forslag fra S: Indsats mod gener fra fugle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012

  8. Aarhus Kommunes regnskab for 2011

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Personaleredegørelse 2011

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  10. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2012

  11. Urban Mediaspace Aarhus, status og bevilling 2012.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012

  12. Aarhus Kommunes sundhedspolitik - Mere af det der virker!

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  13. Forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd blandt børn og unge

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  14. Indstilling vedr. skolestarts- og indskolingsmodel på Malling Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. april 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  15. Udviklingsstrategi 2013 for det sociale område

  Sagens behandling blev udsat.

  16. Offentlig fremlæggelse, LP 922, Ungdomsboliger i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012

  17. Forslag fra A vedr. krav om affaldsskakte

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2012

  18. Mejlgade 28/Kystvejen 5 – påbygning af mansardetager mv.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2012

  19. Regulering af gågader – vægtbegrænsning, belægninger, mm.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. marts 2012

  20. Arkitekturpolitik for Aarhus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. marts 2012

  21. Retningslinjer for særlig råden over vejareal

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  22. Sjællandsgade 6, 8 og 12 – opførelse af ny bebyggelse til Institutionen REDEN

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. marts 2012

  23. Ryesgade 5 – opførelse af ny bygning i 3 etager

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. maj 2012.

  24. De Bynære Havnearealer, Pier 4 + Pier 2, Anlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. april 2012

  Lukket dagsorden

  25. Salg af areal i landzone i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. april 2012

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code