Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 6. juni 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Jacob Bundsgaard

  Åben dagsorden

  1. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  2. Herredsvej og Paludan-Müllers Vej, anlægsbevilling

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 3.

  3. Herredsvejs forlægning - endelig vedt. af plangrundlaget

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 2.

  4. Grundtvigs Hus Kollegiet – ændret byggeprojekt

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  5. Vedtagelse af Lokalplan nr. 907 – område til Letbane

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012

  6. Udviklingsstrategi 2013 for det sociale område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012.
  Der tages en principiel drøftelse i Socialudvalget.

  7. Forslag fra Socialdemokraterne om konkurrence om ny plads på Store Torv

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Forslag fra C om en ændring af styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune og én samlet erhvervsservice.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2012

  9. Ændringer i faste udvalg m.v. som følge af Tatiana Sørensens genindtræden i Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. maj 2012

  10. Underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb og salg af fast ejendom m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2012

  11. DBH - Salg af areal til familie- og ungdomsboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. maj 2012.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  12. Aarhus Kommunes regnskab for 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens AT 14 og tog forbehold ved mulighed for overførsel til tidlig sprogindsats.

  13. Kommunegaranti til Lystrup Fjernvarme

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Bredkær Parkvej 28, Egå – tilbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Vedtagelse af ’Byrum og byliv. Byrumsatlas og anvendelsesmuligheder’.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. april 2012

  16. FTL-havnen. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg.

  En mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe skal indgå i udvalgets behandling af sagen:
  "Det Konservative Folkeparti tiltræder udvalgserklæringen med følgende præciseringer:
  Vi ønsker fortsat at fastholde vores forslag om at sløjfe "kanalen" langs Fiskerivej.
  Vi finder, at arealbestemmelserne for erhversdelen af området er for restriktiv og ikke vil skabe det fornødne grundlag for fastholdelse og udvikling af områdets positive erhvervsudvikling og miljø."

  17. Ændring af salgsvilkår for Vestgrunden (SHiP)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. april 2012.

  18. Økonomi vedr. dispositionsplanen for FTL-havnen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. april 2012

  19. Tidlig og forstærket sproglig indsats i dagtilbud

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  20. Strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  21. Navngivning af ’Multimediehuset.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012.
  Et forslag fra Venstres byrådsgruppe om at få en repræsentant fra Ældrerådet i dommerkomiteen blev ikke vedtaget.

  Lukket dagsorden

  22. Ekspropriation til Herredsvejs forlægning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012.
  Et forslag fra Venstres byrådsgruppe om at få en repræsentant fra Ældrerådet i dommerkomiteen blev ikke vedtaget.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code