Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 27. juni 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Lotte Cederskjold og Peder Udengaard.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra rådmand Kristian Würtz om barselsorlov fra Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012

  2. Aftale med SKAT om håndtering af skattebetalingen for aviser i Aarhus Kommunes personalegodeordning

  Aftalen med Skat og regres vedtaget, idet finansieringen af erstatningsbetalingen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

  3. Strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tager forbehold for indstillingen.

  4. Anlægsprogram for vejsektoren 2012 – 2015

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2012.

  5. Herredsvej og Paludan-Müllers Vej, anlægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Behandlet sammen med sag 6.

  6. Herredsvejs forlægning - endelig vedt. af plangrundlaget

  Behandlet sammen med sag 5.

  7. Kommunegaranti til Lystrup Fjernvarme

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. juni 2012.
  Venstres byrådsgruppe ophævede deres forbehold.

  8. Bredkær Parkvej 28, Egå – tilbygning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Venstres, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper ikke kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs konklusion.
  Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde Magistratens indstilling af 29. maj 2012

  9. Anlægsbevilling til 6 boformspladser ved Snåstrup Vestergård.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012.

  10. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012

  11. Opfølgning det specialiserede socialområde – 1. kv. 2012

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012

  12. Udkast til mødeplan for byrådet 2013

  Vedtaget

  13. Personaleredegørelse 2011

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012

  14. Forslag fra Enhedslisten til BA om tilføjelse til ligestillingshandlingsplan

  Sagens behandling blev udsat.

  15. Forslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere i Aarhus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  16. Forslag fra V om ét biblioteksvæsen i Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  17. Forslag fra V om fleksibel og forbedret kostordning i daginstitutionerne

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  18. Forslag V om større tilskud til Den Vestdanske Filmpulje – salg af Filmbyen

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  19. Betaling for kloakering af kommunalt ejede kolonihaver

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Evaluering af Udviklings- og forbedringspuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. juni 2012

  21. Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg – tilføjelse til beslutning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  22. Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  23. Klimatilpasning i Aarhus midtby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012

  24. Kvoteplan for almene boliger 2012 til 2015

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Rosenkrantzgade 8, nyt baghus, påbygning af forhus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  26. Silkeborgvej 257 C - opførelse af ny beboelsesejendom

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012

  27. Offentlig fremlæggelse, LP 862, Erhvervsomr. Sydhavnsgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. juni 2012.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  28. Møllestien 41, 8000 Aarhus C – påbygning af etage

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. juni 2012 .

  29. Forslag fra S: At Aarhus får en naturlig skov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2012

  30. FTL-havnen. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2012.
  Med 9 stemmer for (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) o g18 stemmer imod (Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre) blev et forslag fra Det Konservative Folkeparti om ikke at etablere en kanal i Fiskerihavnen ikke vedtaget..

  31. Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger mv.

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Aarhus Kommunes sundhedspolitik - Mere af det der virker!

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Tilskud til DGI-Huset

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. juni 2012

  34. Kulturkort for unge – efter indstilling fra børn og unge-byrådet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. juni 2012

  35. Anlægsbevilling: Fælleslokaler på Gammelgaardskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012

  36. Forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd blandt børn og unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2012

  37. Tidlig og forstærket sproglig indsats i dagtilbud

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Hejredalskollegiet, kommunalt tilskud

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  39. Ekspropriation til sti i Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  40. Frikøb af tilbagekøbsklausul - ejendom på Randersvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  41. Ekspropriation til Herredsvejs forlægning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  42. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer - Fonden Aarhus 2017

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code