Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 15. august 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Steen B. Andersen, Jette Skive, Ejgil Rahbek

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Enhedslisten til BA om tilføjelse til ligestillingshandlingsplan

  Forslaget vedtaget.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde forslaget

  2. Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger mv.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  3. Aarhus Kommunes sundhedspolitik - Mere af det der virker!

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2012.
  Venstres og Det Radikale Venstres byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke den del af indstillingen der vedrører rygeforbud for ansatte.
  Byrådet besluttede ikke at lade et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti indgå i behandlingen af sagen.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  4. Tidlig og forstærket sproglig indsats i dagtilbud

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  5. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres byrådsgruppe om at Århus Kommune skal tilbyde borgerne en internetbaseret selvbetjening ved bestilling af beboerparkering.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 31. maj 2012 vedtaget.

  6. Indsats for mere læsevenlige byrådsindstillinger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012

  7. Trafik i Aarhus 2030 - endelig rapport og anbefalinger

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Forslag til ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  9. Fremtidig seksualundervisning – efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

  Sagens behandling blev udsat.

  10. Budget for vintertjeneste i 2013 og kommende år

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  11. De Bynære Havnearealer, 4. etape, Pier 4, Anlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  12. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  13. Fjernvarme – Det Nye Universitetshospital

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  14. Modulvogntog. Bemyndigelse til Teknik og Miljø

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Endelig vedtagelse, LP 902 – Centerområde Skæring

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Vedtagelse af Lokalplan 916, Dagligvarebutik mv. i Viby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Vedtagelse af Lokalplan 917, Centerområde i Stavtrup

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  18. Endelig vedtagelse lokalplan nr. 920, boliger Todbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. juni 2012

  19. Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  21. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønne fremsætter mindretalsudtalelse, som skal med i offentlig fremlæggelse.

  22. Endelig vedtagelse LP 935, Brydehøjvej, Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  23. Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg – tilføjelse til beslutning

  Sagens behandling blev udsat.

  24. Kvoteplan for almene boliger 2012 til 2015

  Sagens behandling blev udsat.

  25. Rosenkrantzgade 8, nyt baghus, påbygning af forhus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  26. Permanentgørelse af 9 midlertidige kulturbevillinger

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  27. Realisering af musikpolitiske initiativer.

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset.

  Sagens behandling blev udsat.

  29. Befolkningstal og fritids- og idrætsinvesteringer

  Sagens behandling blev udsat.

  30. Anmodning fra Dorthe Laustsen om at få orlov fra Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. august 2012.
  Dog blev punkt 4 udsat.

  Lukket dagsorden

  31. Salg af Dannebrogsgade 8A, 8000 Aarhus C

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. august 2012.
  Dog blev punkt 4 udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code