Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 29. august 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Anne Mette Villadsen, Rabih Azad-Ahmad

  Åben dagsorden

  1. Fremtidig seksualundervisning – efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  2. Kvoteplan for almene boliger 2012 til 2015

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 29. august 2012 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. august 2012 med den ændring, at spørgsmålet om mulighederne som følge af nedsættelse af grundkapitalen indgår i den videre budgetlægning for 2013 -2016.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat

  3. Realisering af musikpolitiske initiativer.

  Oversendt til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  4. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset.

  Oversendt til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
  Der foretages en principiel drøftelse i Kulturudvalget.

  5. Befolkningstal og fritids- og idrætsinvesteringer

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  6. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om æreslund i Århus

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 15. august 2012 vedtaget.

  7. Åstedsforretning for eventuel ekspropriation ved Europahuset

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2012.
  Magistratsafdeling for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  8. Forslag fra Konservative til Teknik og Miljø om jagt på udvalgte arealer i Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  9. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til Borgmesterens Afdeling at der iværksættes en ekstern analyse af at være gæst i Aarhus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.
  Behandlet sammen med sag 10

  10. Forespørgsel fra Venstres byrådsgruppe til Borgmesterens Afdeling om gæstepolitik i Aarhus.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.
  Behandlet sammen med sag 9.

  11. Varmeplan Aarhus, fremtidig organisering

  Sagens behandling blev udsat.

  12. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  13. Endelig vedtagelse af LP 913, Centerområde i Lystrup

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Endelig vedtagelse lokalplan nr. 915, erhverv Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2012

  15. Offentlig fremlæggelse, LP 924, Nedergårdsvej, Skejby

  Sagens behandling blev udsat.

  16. Endelig vedtagelse, LP 929, Erhvervsområde i Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2012

  17. Offentlig fremlæggelse, LP 930, Fornyelse af Rosenhøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2012

  18. Permanentgørelse af 9 midlertidige kulturbevillinger

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  19. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap

  Oversendt til behandling i andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  20. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  21. Sundhed og Omsorgs Boligplan – etape 1

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Behandlet sammen med sag 22.

  22. Sundhed og Omsorgs Boligplan – etape 2

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Behandlet sammen med sag 21

  23. 52 plejeboliger med serviceareal ved Lokalcenter Toftegården, Sandkåsvej 1 8210 Aarhus N

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. maj 2012.

  24. Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg – tilføjelse til beslutning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  25. Salg af værkstedsbygning, Tomsagervej 23, 8230 Åbyhøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code