Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 12. september 2012

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Claus Thomasbjerg om barselsorlov fra Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. september 2012

  2. Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2012.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  3. Aftale med SKAT om håndtering af skattebetalingen for aviser i Aarhus Kommunes personalegodeordning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. september 2012.

  4. Varmeplan Aarhus, fremtidig organisering

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Offentlig fremlæggelse, LP 924, Nedergårdsvej, Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om lokalskoler i Gellerup og Toveshøj

  Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 29. august 2012 vedtaget.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde forslag eller udtalelse.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  7. Innovation og modernisering af kommunens drift.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Varetagelse af lokal erhvervsservice i Aarhus 2013-2016

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Kommunal garanti til Landsbyggefondsstøttet renovering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2012

  10. Fortegården, Risskov – påbygning af etage

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af plandokumenter, nyt IKEA i Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. august 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  12. Parkering på Bispetorvet

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 13.

  13. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om midlertidig parkering på Bispetorv

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 12.

  14. Offentlig fremlæggelse, LP 931, Centerområde i Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2012

  15. Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. august 2012.
  Mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkeparti: Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tager forbehold mod vindmøller på land i Aarhus..

  16. Endelig vedtagelse, LP 902 – Centerområde Skæring

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  17. Vedtagelse af Lokalplan 916, Dagligvarebutik mv. i Viby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  18. Vedtagelse af Lokalplan 917, Centerområde i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2012

  19. Rosenkrantzgade 8, nyt baghus, påbygning af forhus

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  20. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 2. kvartal 2012

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2012.
  Venstres byrådsgruppe undlod at stemme.

  21. Serviceniveau 2013 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning mv.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  22. Udmøntning af midler til den børnekulturelle indsats

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  23. Sikring af pasningsgarantien i Solbjerg og Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2012.
  Børn og Unge-udvalget drøfter sagens principielle forhold.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  24. Forslag til ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2012 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 22. august 2012.
  Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Ændringsforslag 1:
  Forslag 1 er alene fremsat af VENSTRE.
  1) Det frie skolevalg fastholdes på såvel Tranbjerg Skole som Grønløkkeskolen hver for sig.
  Evt. manglende besparelse som følge af øget ledelse eller mindre mulighed for rationel klassedannelse ifht. hovedforslaget finansieres ved en slanket ledelse på de allermindste skoler i Århus Kommune, så skolelederen påtager sig hvervet som enten adminstrativ eller pædagogisk leder.
  Begrundelse: det frie skolevalg sikrer at det er forældre/elever, der tilkendegiver deres opbakning til den enkelte skole frem for at den kommunale forvaltning vælger for eleven. Det sikrer en stærk lokal folkeskole med engagerede forældre.

  Afstemning: 5 stemmer for (Venstre) 23. imod (Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre), 2 undlod at stemme (Dansk Folkeparti)

  Ændringsforslag 2 og 3 fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti:

  2) Center 10 placeres som en selvstændig enhed i lokaleafsnit på en eksisterende kommunal folkeskole, beliggende tæt på ungdomsuddannelserne og de gode trafikforbindelser i Viby.

  Forslaget finansieres inden for skolebudgettet på mellem de partier som danner et flertal for forslaget, forventeligt i størrelsesordenen + 500.000 kroner årligt.

  Begrundelse: Herved fastholdes Rundhøjskolen som selvstændig lokal folkeskole med stærk forældreopbakning og en positiv udvikling for lokalsamfundet. Center 10 fortsætter den igangværende tilnærmelse til erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser. Antallet af tomme lokaler på skoler i Viby reduceres.


  3) ESAA fortsætter med et samlet 8.-9. og 10. klasses tilbud på Rundhøjskolen.

  Begrundelse: ESAA er en veletableret model for at understøtte unge århusianske idrætstalenter i et tæt og forpligtende samarbejde med talentudviklingen i de århusianske idrætsforeninger. Samarbejdet hviler på de mennesker, der leverer indsatsen.

  En af talentudviklingens styrker er ro og opbakning til at fokusere på sin idrætsgren. Hyppige skoleskift med skiftende lærer-teams understøtter ikke dette. Desuden risikerer en opsplitning af klassetrinene at ødelægge de gode skolefaglige resultater på ESAA.

  Det forventes at forslaget er en økonomisk fordel for skolestrukturen i form af færre omstrukturerings- og tilpasningsomkostninger, ligesom risikoen for at tabe ESAA- satsningen på gulvet minimeres.

  Det vurderes om Jellebakkeskolen kan rumme et tilsvarende tilbud inden for eksisterende økonomi og budgetmodeller.

  Afstemning: 9 stemmer for (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti), 20 imod (Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre) og 1 undlod at stemme (Enhedslisten).

  Ændringsforslag fra Enhedslisten:
  Rundhøjskolen bevares som lokal folkeskole.
  Der undersøges i høringsperioden alternative muligheder for placering af Center 10.
  Ovenstående medsendes som mindretalsudtalelse til høringsmaterialet.

  Afstemning: 1 stemte for (Enhedslisten), 20 imod (Socialdemokraterne og SF) og 9 undlod at stemme (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti)

  De 4 ændringsforslag sendes med ud i høring som mindretalsudtalelser.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  25. Forslag fra S, SF, V, K, DF, R, EL om at styrke børn og unges fritids- og foreningsliv i de udsatte bydele.

  Sagens behandling blev udsat.
  Behandles på byrådets møde den 13. september 2012.

  26. Aarhus som Fairtrade By

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2012 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. september 2012.
  Ændringsforslag fra Venstre: Tillæg til Borgmesterens Afdelings indstilling - At 2) den ulovlige praksis bringes til ophør, mens sagen behandles i Økonomi- og Indenrigsministeriet - blev forkastet med 10 stemmer for (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og 19 imod (Socialdemokratiet og SF)

  27. Sundhed og Omsorgs Boligplan – etape 1

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. august 2012.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde AT 5 i Boligplan - etape 1.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for Boligplan - etape 2.
  Behandlet sammen med sag 28

  28. Sundhed og Omsorgs Boligplan – etape 2

  Behandlet sammen med sag 27.

  29. Offentlig-privat samarbejde om plejeboliger mv.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  30. Forlængelse af åremålsansættelse af direktør

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. juni 2012.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code