Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 19. december 2012

  Mødereferat

  Fraværende: Laura Hay, Anne Mette Villadsen, Rabih Azad-Ahmad, Jette Jensen

  Åben dagsorden

  1. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. november 2012

  2. Ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 19. december 2012 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. november 2012 med følgende bemærkninger:
  Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde hele indstillingen i overensstemmelse med udvalgets erklæring.
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingens AT 4. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe undlod at stemme om indstillingens AT 4.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe undlod at stemme om resten af indsdtillingen.
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde den del af udvalgserklæringen, der handler om at se nærmere på ledelsen i områderne.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde resten af indstillingen.
  Et ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe:
  "Grønløkkeskolen og Tranbjerg skole fortsætter som to selvstændige skoler med eget skoledistrikt og matrikel.
  Ændringen finansieres ved, at der på 3 mindre folkeskoler gøres op med at alle skoler skal have ens ledelses-struktur. Skolelederen overtager således enten funktionen som administrativ eller pædagogisk leder" blev forkastet med 4 stemmer for (Venstres byrådsgruppe), 17 imod (Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper) og 4 undlod at stemme (Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper.

  3. Ole Rømers Gade 36 - institutionsbyggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. december 2012.

  4. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. december 2012.

  5. Forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Forventet regnskab 2012 og tillægsbevillinger - BA

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Implementering af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Inddragelse om Aarhus Kommunes fremtidige organisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2012.
  Der orienteres om sagen i Økonomiudvalget.

  9. Ny Strategi og Handlingsplan for Business Region Aarhus

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  10. Forventet regnskab 2012 og tillægsbevillinger - MKB

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  11. Forventet regnskab 2012 og tillægsbevillinger - MBU

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2012

  12. Evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 19. december 2012 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. november 2012 med følgende bemærkninger:
  Det er i indstillingen angivet, at "formalia for klasserådets arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og klasserådene bortfalder." Det betyder, at valg fremover afvikles
  i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsens § 15. Afvikling af valg i henhold til § 15 medfører, at opstilling af kandidater til skolebestyrelsen sker på valgmøder. Opstilling har i forsøgsperioden også kunnet ske via klasserådene.

  13. Beslutningsforslag fra SF til Borgmesterens Afdeling om styrket borgerkontakt

  Henvist til behandling i Styreforms- og Strukturudvalget

  14. Forventet regnskab 2012 og tillægsbevillinger - MSB

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2012

  15. Finansiering af Hjemløseplanen i 2013

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2012

  16. Forventet regnskab 2012 og tillægsbevillinger - MTM

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Affaldsgebyrer for virksomheder i 2013

  Indstillingens AT 1 vedtaget. Resten af indstillingen fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 19. december 2012

  18. Aftale om medfinansiering af kommunal skovrejsning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  19. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Oprettelse af ”go green”-portal

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  21. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. december 2012

  22. Vedtagelse af lokalplan 930, Fornyelse af Rosenhøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. december 2012

  23. Offentlig fremlæggelse, LP 944, Blomstervej i Tilst

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. december 2012

  24. Høegh-Guldbergs Gade 33 – ny beboelsesejendom

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. december 2012.

  25. Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2012 - MSO

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  26. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. december 2012

  27. Anmodning fra Lone Norlander Smith om orlov fra Aarhus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. december 2012

  Lukket dagsorden

  28. Salg af ejendommen Holmstrupgårdvej 22-24, Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. december 2012

  29. Køb af den sydlige del af Godsbanearealet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. december 2012

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code